Testy ze znaków drogowych na karte rowerową

Pobierz

Zestaw #7.Czy znasz znaki drogowe?. Wykreślanka klasa czwarta znaki drogowe - Przygotowanie do zdawania na karte rowerową Znajdź słowo.. Próg zaliczenia testu wynosi 80%, czas na rozwiązanie to 20 minut.Przedstawiamy znaki drogowe które sa przeznaczone dla rowerzystów i których znajomość obowiązuje użytkowników tych pojazdów.. Dalszego poruszania się pieszych zabrania znak: 9.. Znak B-9+T22 - zakaz wjazdu rowerów z tabliczką "nie dotyczy rowerów".Testy na kartę rowerową.. Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.nr 1.. Rozwiązujesz test nr 1 zaznaczając pole przy wybranej odpowiedzi.. Zakaz skrętu w prawo może być wyrażony znakiem:ZNAKI DROGOWE - test do karty rowerowej jednokrotnego wyboru 1.. Znaki ostrzegawcze Prawda czy fałsz.. O czym informuje ten znak?. Dodatkowo w osobnych artykułach omawiamy kilka specyficznych kombinacji znaków dotyczących rowerzystów, a wzbudzających wiele kontrowersji.. W tej sytuacji kierujący rowerem: nie może jechać .KARTA ROWEROWA-TESTY.. Zanim zdobędziesz kartę rowerową, musisz wykazać się wiedzą praktyczną - tutaj masz okazję.wg Dorder.. W każdym teście zobaczysz 15 pytań, i w każdym z nich jest TYLKO jedna poprawna odpowiedź.. Zestaw #2.. Rowerzyście podczas jazdy zabrania się: wyprzedzania samochodów.. Wjazd w obszar, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami oznaczony jest znakiem: 6..

Znaki ostrzegawcze Połącz w pary.test na kartę rowerową 23.

Zestaw #1.. Przy okazji ćwiczymy pamięć i koncentrację.. Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem: ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.Karta rowerowa - Test.. Żeby przejść do kolejnego pytania, kliknij przycisk "Zapisz".. Zestaw #4.. Podczas jazdy rowerem zabrania się; spożywania posiłków.Strona zawiera niezbędne informacje o przepisach ruchu drogowego dla wszystkich tych, którzy chcą zdawać na kartę rowerową.. Znaki zakazu Test.. Zestaw #6. wg Ciurziknataniel1.. ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 3 i 4. przejeżdza ostatni.. Klasa 1 znaki drogowe.. Zakaz skrętu w lewo może być oznaczony znakiem: 8.. Klasa 4 Klasa 5 Karta rowerowa.. Możliwych jest kilka poziomów trudności, różniących się liczbą znaków na planszy.. Poniżej, znajdziesz trzydzieści zestawów testów przeznaczonych dla kandydatów na kartę rowerową.. Droga przeznaczona dla ruchu rowerów oznakowana jest znakiem: 7.. Musisz się trochę pospieszyć, bo na każde pytanie jest tylko 60 sekund czasu.. Karta rowerowa - Znaki nakazu, informacyjne i ostrzegawcze Sortowanie według grup.. Zestaw #5.. Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.. Na tym skrzyżowaniu kieryjący rowerem: przejeżdza pierwszy.. Żeby zaliczyć test, należy uzyskać 75% odpowiedzi.. a) informuje nas że, znajdujemy się na drodze z pierwszeństwem przejazdu b) informuje nas że, zbliżamy się do drogi z pierwszeństwem przejazdu c) informuje nas że, znajdujemy się na drodze podporządkowanej 2..

Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.test na kartę rowerową 20.

Podczas odgadywania możesz użyć koła, ale pamiętaj, że pomniejszy to Twój wynik końcowy.Test ze znajomości znaków drogowychzestaw II.. Zanim poznasz wynik testu, musisz odpowiedzieć na wszystkie 15 pytań.. Który znak ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię: a) b) c) Który ze znaków nie jest znakiem ostrzegawczym: a) b) c)Spis testów ze znaków drogowych; Test ze znajomości znaków drogowych zestaw I Test ze znajomości znaków drogowych zestaw II; Test ze znajomości znaków drogowych zestaw III; Test ze znajomości znaków drogowych zestaw IV; Test ze znajomości znaków drogowych zestaw VTesty na kartę.. Rozgrywka polega na kojarzeniu nazw znaków drogowych w formie nagrań dźwiękowych z obrazami przedstawiającym te znaki.. Oprócz tego sporo testów i quizów z zakresu ruchu drogowego.. Klasa 1 znaki drogowe.. 1) Znak ten oznacza a) drogę dla rowerów b) koniec drogi dla rowerów c) zakaz ruchu rowerów 2) Na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu będzie następująca: a) 1, 2, 3 b) 3, 2, 1 c) 1, 3, 2 3) Kierującemu rowerem zabrania się a) czepiania się pojazdu b) zawracania c) wyprzedzania innych pojazdów 4) Kierujący, który dojeżdża do .Test 8 - znaki drogowe i skrzyżowania Drukuj Nadrzędna kategoria: Karta rowerowa Kategoria: Testy na kartę rowerową..

Oprócz tego testy i quizy z zakresu ruchu drogowego.Gra do nauki znaków drogowych.

jazdy obok innego rowerzysty.. Co oznacza ten znak:Test4 - znaki drogowe i skrzyżowania.. Zestaw #3.. Strona zawiera niezbędne informacje o przepisach ruchu drogowego dla tych, którzy chcą zdawać na kartę rowerową.. Strona zawiera niezbędne informacje o przepisach ruchu drogowego dla tych, którzy chcą zdawać na kartę rowerową.. Klasa 4 Technika znaki drogowe.. Oprócz tego sporo testów i quizów z zakresu ruchu drogowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt