Wybierz czasownik i uzupełnij zdania właściwą formą

Pobierz

skaczą, będzie, ciągnie, pisze, wyjeżdża, stoją Marta .. list do kuzynki mieszkającej w Irlandii.. CZĘŚCI ZDANIA- podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka i okolicznik.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Formant w wyrazie wynalazca wskazuje na nazwę A. cechy.. H/107- wybierz właściwą opcję.. w jakim jest stanie?. (lesen) 2.Wo .Zadanie Liziaczek Uzupełnij pytania właściwą formą czasownika be.. 1 Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami - w zeszycie wpisz kolejno brakujące wyrazy.. W każdą lukę wpisz imiesłów utworzony od podkreślonego czasownika.Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika rozdzielnie złożonego 1.. METRYCZKA ORZECZENIA Do czego służy ta część zdania?. Pytaj tak jak o czasownik: co robi?. H. Wybierz właściwą odpowiedź.. Przykłady orzeczeń: Ula odrobiła .D/116- uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie czasu Present Perfectalbo Past Perfect.. str. 85 zad.4 Poukładaj wyrazy tak .Uzupełnij zdania odpowiednią formą trybu rozkazującego.. Zosia i Helenka .. na chodniku przed szkołą.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Wybierz odpowiedni czasownik i uzupełnij zdania jego właściwą formą.. Jacek i Olek .. na trampolinie.. Die K - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki .. Logowanie.. Question from @daria7364 - Język hiszpański.. B. narzędzia.. co się z nim dzieje?. Uzupełnij zdania właściwą formą imiesłowu czasu przeszłego Partizip Perfekt czasownika podanego w nawiasie..

Wybierz czasownik i uzupełnij zdania właściwą formą.

Zadanie 4. étudier travailler être s'appeler .. 06.12.2021 Język francuski Liceum/Technikum rozwiązane Wybierz odpowiedni czasownik i uzupełnij zdania jego właściwą formą.. definiować pojęcie Luperkalia; rozróżniać dzieła sztuki związane z kulturą antyczną; używać oraz prawidłowo odmieniać formy czasownika sum, esse, fuī ; Odmiana czasownika posiłkowego sum, esse, fuī = jestem.Przeczytaj ponownie tekst z ćwiczenia 2 Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika be w czasie przeszlym 1.. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika posiłkowego.. Andrzej .. sanki pod górę.Uzupełnij właściwą formą czasownika: 1. .. F/107- wybierz właściwą opcję a,b lub c. G/107- uzupełnij zdania właściwą formą czasu Past Perfect.. Dodaj brakujące słowa.. .Uzupełnij zdania właściwą formą going to i czasownikami z ramki Uzupełnij zdania właściwą formą going to i czasownikami z ramki.. Następnie wykonaj kolejne zadania egzaminacyjne 6,7,8,9Dzisiaj przeanalizujemy zasady użycia czasowników modalnych must, have to, may i might.. móc, zostawilibyśmy, grabienie, jasno, byliśmy, Dziesięć dosyć prostych pytań z zakresu gramatyki języka polskiego Zawiera 10 pytań.. Praca na cały tydzień: 11.05., 12.05., 14.05.. 2012-12-11 18:04:09 Uzupełnij pytania właściwą formą czasownika be.. Przeczytaj tekst jeszcze raz i wybierz właściwą odpowiedź..

8.odpowiedzi: 1 Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika.

October 2020 0 9 Report.. Jak szukać orzeczenia?. Język niemiecki - szkoła podstawowa.. C. czynności.. Ich .. jeden Tag um 7 Uhr .. (aufstehen) Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika rozdzielnie złożonego 1.Przydatność 60% Części zdania.. Następnie napisz odpowiedzi.. (0-1) Dokończ zdanie.. Określ ich formy gramatyczne.. 2 - przeczytaj definicje i uzupełnij słowa.. 2 Uzupełnij zdania właściwą formą wyrazu zamieniając czasownik podany w nawiasie na pochodzący od niego rzeczownik - w zeszycie wpisz kolejno brakujące wyrazy.. Ułóż i napisz w .Zad.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.na karcie odpowiedzi: 6.12) odmienia następujące czasowniki nieregularne: a) esse i wybrane composita (possum,prosum, adsum, absum), Nauczysz się.. Pierwsza rzecz, jaką musimy zapamiętać na temat angielskich czasowników modalnych, to, że nie odmieniają się według czasów (w tym celu mają "zamiennik") i główny czasownik po nich jest używany bez partykuły "to": can play, must pay .P/111- uzupełnij zdania poprawną formą czasownika.. étudier travailler être s'appeler 1 .. Odmień czasowniki .. Podręcznik: A/90- popatrz na znaki, w jakim miejscu można .E.. Uzupełnij zdania, wykorzystując czasowniki w nawiasie oraz will.. 2019-09-08 16:33:18Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie..

W każdej luce uzupełnij dwa lub trzy słowa.

(0-1) Przekształć podane zdania tak, aby zachować ich sens.. Wybierz czasownik i uzupełnij zdania właściwą formą.. 4 - wybierz właściwe słowo Zad.. Połącz zdania 1-5 z a-e.. OdpowiedzTest z "Tomka w krainie kangurów".1.Z podanych poniżej części mowy wypisz osobowe formy czasownika.. Wyraża czynność lub stan podmiotu.. Zdania mogą być twierdzące lub przeczące.. More Questions From This User See All Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika posiłkowego.. D. wykonawcy czynności.. 4.Uzupełnij zdania używając czasów przeszłych Past Simple i Past Continuous 2013-03-26 20:52:29 Uzupełnij zdania , używając czasu past simple .. Question from @daria7364 - Język hiszpański.. 26.03.2020 r. czwartek Lesson..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt