Pierwszy list do koryntian rozdział 6

Pobierz

I nie jesteście was samych.. Ś mie który z was, mając sprawę przeciw drugiemu, sądzić się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?1 Kor 6, 12 - Zdanie zasłyszane być może od Pawła i powtarzane, lecz w błędnej interpretacji, przez korynckich głosicieli absolutnej swobody obyczajów.. Weiss w 1910 roku wyodrębnił w 1 Kor dwa listy (List A i List B), w 1914 roku wyodrębnił jeszcze jeszcze B1 i B2 (albo List C), 1 Kor 13 włącza do Listu B2 (wcześniej do Listu B) łącznie z innymi partiami 1 Kor (5,1-6,11; wcześniej 1,1-6,11).. 1 Kor 6, 16 - Rdz 2,24.I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, W Chrystusie I wraz z nim wzbudził , i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie ,1 List do Koryntian 6,9-10 (NPD) Czy nie słyszeliście o tym, że ludzie trwający w nieprawości nie mają udziału w Królestwie Bożym!. 8 Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.. W pierwszej Paweł, powiadomiony o rozłamach w gminie korynckiej, wzywa do jedności, której warunkiem jest zaufanie mądrości Bożej.. 5 Iż we wszystkiem staliście się bogatymi w nim, we wszelkiem słowie i we wszelkiéj umiejętności.. Prawdziwa miłość może wiele znieść 8 i nigdy się nie kończy!Poniżej znajduje się Pierwszy List do Koryntian w całości..

Czytaj cały rozdział.

Chwali Apostół Koryntczyki, i ku jedności przywodzi te, którzy byli od różnych Apostołów ochrzczeni.. 7 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.. Weiss w 1910 roku wyodrębnił w 1 Kor dwa listy (List A i List B), w 1914 roku wyodrębnił jeszcze B1 i B2 (albo List C), 1 Kor 13 włącza do Listu B2 (wcześniej do Listu B) łącznie z innymi partiami 1 Kor (5,1-6,11; wcześniej 1,1-6,11).Czas i miejsce powstania Listów do Koryntian 1.. Rozdział V. KANONICZNOŚC LISTÓW DO KORYNTIAN.6 Pierwszy list Pawła do Koryntian daje nam wgląd w sytuację tamtejszego zboru.. [ 1048] ROZDZIAŁ I. Korynt był największym, najbardziej kosmopolitycznym i dekadenckim miastem w Grecji.. List B. Pierwszy kanoniczny List do Koryntian 3.. ROZDZIAŁ 64 Miłość jest cierpliwa i łagodna.. 5 Nie jest nieprzyzwoita, egoistyczna i drażliwa.. 9 Po części bowiem tylko poznajemy,Pierwszy List do Koryntian Kor] - księga Nowego Testamentu.. 8:9-13 - trzeba brać pod uwagę sumienie innych, zatem można spożywać, ale w zależności od okoliczności; 1 Kor.. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.. 6 Nie cieszy się ze zła, ale raduje się z prawdy..

Jeżeli chcesz skorzystać z tekstu podzielonego na rozdziały, przejdź tutaj.

6 Jako świadectwo Chrystusowe utwierdzone jest w was,I tak 1 Kor.. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne.. 2 Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata *?6:12.. AUTENTYCZNOŚĆ LISTÓW DO KORYNTIAN.. A jeźli świat od was będzie sądzony, czyliście niegodni, abyście sądy mniejsze odprawiali?. Zapoznanie się z tymi i innymi zagadnieniami jest bardzo cenne dla .1 List do Koryntian Rozdział 6.mp3 • Tutaj jest już bardzo trudno, to już bardzo wysoka nauka Pawła, w której trzeba też dużo Ducha Bożego, by ją pojmować, bo Paweł pokazuje na jakieś nie.Integralność Listu.. Miejscem sporządzenia był Efez, w którym św. Paweł zatrzymał się prawdopodobnie w roku 57.. Karze je Apostół, że się sądzili przed pogany, a że między sobą sędziego nie obrali, odwodząc je od złości, zakazując im nieczystości.. 1 Kor 6, 13 - Znów prawdopodobnie chodzi o powtarzaną wśród Koryntian maksymę.. Należący do niego chrześcijanie musieli rozwiązać problemy i rozstrzygnąć pewne kwestie.. List składa się z czterech części.. Następnie Paweł porusza kwestie .3 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.. Aplikacja Biblii.Rozdział 6 1 Śmież kto z was, mając sprawę z drugim, sądzić się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?. Pawłowe autorstwo oraz jedność literacka Pierwszego Listu do Koryntian są dziś prawie powszechnie przyjmowane.1 List do Koryntian Hymn o miłości 13 1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów 1, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.. A cóż tych doczesnych rzeczy?Komentarz 1.. Dwie trzecie z jego 700 tysięcy mieszkańców było niewolnikami.wierność szlachetną sławę.. Nie jest zazdrosna, pełna pychy ani zarozumiała.. 8:4-6 - bożek jest niczym, można zatem spożywać; 1 Kor.. Problem innych listów św. Pawła do Koryntian.. Listu do Koryntian Pierwszy i drugi List do Koryn an, choć różniące się w swoim przesłaniu, to jednak w całościowym ujęciu stanowią największą część Nowego Testamentu, gdyż obydwa Listy obejmują w sumie 29 rozdzia łów.. Rozdział IV.. Rozdział 5 i 6 listu poświęcony jest grzechom Koryntian.. 6:14.Ktoś z was się odważa, mając sprawę przeciw drugiemu, sądzić się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?. 1 List do Koryntian Rozdział 6 Szukanie sprawiedliwości przed trybunałami pogańskimi 1 Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych *, zamiast u świętych?. NBG: Nowa Biblia Gdańska .. 10:18-21 - ofiary w rzeczywistości są składane demonom, więc chrześcijanin w żadnym wypadku jeść mięsa z tych ofiar nie może; 1 Kor.. Pierwszy list do Koryntian 6:19 NBG.. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić.. 2 Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.. Podobnie jak w przypadku 2.Koryntian również i ten List traktowany bywa jako kompozycja dwóch albo więcej listów.. Druga podróż Pawła do Koryntu 4.. Należący do niego chrześcijanie musieli rozwiązać problemy i rozstrzygnąć pewne kwestie.. 8:8 - pokarm nie ma znaczenia, można zatem jeść wszystko; 1 Kor.. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów; ale Bóg zniweczy jedno i drugie.. Czyż nie wiecie, że świrozdziaŁ vi.. 3 Azaż nie wiecie, iż Anioły sądzić będziemy?. Nie pamięta doznanych krzywd.. 2 Azaż nie wiecie, iż święci będą sądzili świat?. 7 Miłość wszystko przetrzymuje, nigdy nie traci wiary i nadziei.. Niemniej niniejszy komentarz zajmuje si ę .6 Pierwszy list Pawła do Koryntian daje nam wgląd w sytuację tamtejszego zboru.. Za autora listu powszechnie uważany jest święty Paweł.. P aweł, powołany Apostół Jezusa Chrystusa, przez wolą Bożą, i .Pierwszy list do Koryntian 6:19.. Choć mówi on o wielu różnych sprawach, jednoczącym motywem Listu jest to, że chrześcijanie mają być inni niż wszyscy.. Zapoznanie się z tymi i innymi zagadnieniami jest bardzo cenne dla .Dec 5, 2021Podobnie jak w przypadku 2.Koryntian również i ten List traktowany bywa jako kompozycja dwóch albo więcej listów.. Uczył sprawiedliwości ziemię całą i dotarł aż do zachodnich jej granic, a złożywszy wobec przedstawicieli władz swoje świadectwo, odszedł ze świata i został przyjęty w miejscu świętym, stanowiąc [dla nas] najwspanialszy wzór wytrwania.. Jest on zapewne drugim z kolei pismem wysłanym do Kościoła korynckiego (por. 1 Kor 5,9.11).. Pod natchnieniem spisał też znakomitą obronę nadziei na zmartwychwstanie (rozdział 15).. 4 Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was z łaski Bożéj, która jest wam dana w Chrystusie Jezusie.. a miłości bym nie miał, byłbym niczym.6 nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.. W tej sprawie nie powinniście mieć żadnych złudzeń!Zatem wprowadzenie porządku tam, gdzie go brakowało, oraz udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania wiernych - to podwójny cel Pierwszego Listu do Koryntian..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt