Lektury obowiązkowe matura 2023 pdf

Pobierz

ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno.. Henryk Sienkiewicz, powieść historyczna - do wyboru spośród: Quo vadis, Krzyżacy, Potop.. Kwiatki św. Franciszka (fragm.). 5.Lista lektur obowiązkowych w w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 (zgodna z wymaganiami egzaminacyjnymi) Poziom podstawowy Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja Homer, Iliada (fragmenty)Aug 24, 2021programowej jako lektury obowiązkowe; 9) rozpoznaje tematykęi problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji; 10) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania: świata przedstawionego (fabuły, bohaterów,Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego − opisy lektur.. Starego i Nowego Testamentu) 2.. O egzaminie; Podstawa programowa; Informatory; Arkusze; Harmonogram, komunikaty i informacje; Wyniki, sprawozdania; Materiały dodatkowePrzejdź na stronę główną.. Lektury uzupełniające czytane w całości - poziom podstawowy: Poniżej przedstawiamy listę lektur, które, decyzją nauczyciela, mogą zostać omawiane na zajęciach języka polskiego, przygotowujących do matury podstawowej: 1..

Teraz matura 2022 - Portal dla maturzystów - Moja matura - aktualnościMay 27, 2022Wykaz lektur.

Liryka grecka i rzymska (wybór) Średniowiecze 1.. Wymienione dokumenty stanowią podstawę matury.May 23, 2022Lektury w klasie I liceum Starożytność 1.. Bogurodzica 2.. Odbiór tekstów kultury.5.. Posłuchajcie, bracia miła… 3.. Program Między nami dla klas 4-8.. E-mail: 16, 2021Nov 1, 2021Aug 20, 2021Mar 26, 2021May 4, 2022Nauka do matury ustnej 2023 z języka polskiego powinna być mądra, dlatego dzięki mojemu opracowaniu dostajesz dwa w jednym - zagadnienia są wzbogacone o konteksty pochodzące z lektur obowiązkowych.. Do wyboru będą dwie rozprawki (jedna dotycząca lektury obowiązkowej, Egzaminy ustne w roku szkolnym 2021/2022 nie będą obowiązkowe - sesja potrwa od 18 do 20 maja.Mar 5, 2022Lista lektur z gwiazdką * - obowiązkowych w gimnazjum i liceum zgodnie z nową podstawą programową.. W ten sposób podczas nauki jednocześnie powtarzasz wiedzę z pozostałych utworów, które obowiązują na egzaminie.Oct 10, 2021Projekt wymagańegzaminacyjnych 2023 i 2024 Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe I.. Czas trwania: 120 minut.Egzamin ósmoklasisty.. Przygotowując się do egzaminu maturalnego, koniecznie przeczytaj wymienione poniżej teksty literackie: z zakresu gimnazjum: 1* Jan Kochanowski , wybrane fraszki, Treny (V, VII,VIII) 2* Ignacy Krasicki, wybrane bajkiEgzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 Język obcy nowożytny -poziom podstawowy Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, obniżających średni oczekiwany poziom biegłości językowej oraz zawierających ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych..

Sofokles ...Lektury obowiązkowe - nowa podstawa Poniższa lista lektur przygotowana została w oparciu o podstawę programową (Rozp.

Kształcenie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania […] tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji.. W zestawie lektur uwzględniono podział na klasy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt