Test ułamki dziesiętne

Pobierz

W teście znajduje się 14 zadań, a każde z nich jest warte 1 lub 2 punkty.. Dzielenie ułamków zwykłych.. Porównywanie ułamków dziesiętnych.. Brakuje odpowiedzi.. Oblicz sposobem pisemnym: a) 6,25+7,4b)4,71 ·0,5 4.. Ułamek dziesiętny.. całości.. Zadanie 2.. P, F, P, P F, F, P, F stosuje kolejność działań w wyrażeniach i porównuje ich wartości PP 4 a) 2 p. b) 2 p. c) 1 p. a) 0,6 b) 5,45 c) C a) 2,1 b) 1 30 c) APraca klasowa -Klasa 4.. Test timer:: 0:0:0Wybrane quizy.. Figury na płaszczyźnie Figury do wycięcia (zestaw A i B) - plik pdf Pola figur Figury do wycięcia (zestaw A i B) - plik pdf.. 4.Ułamki dziesiętne; Ułamki dziesiętne, test z matematyki.. Zadanie 1.. Podczas odgadywania możesz użyć koła, ale pamiętaj, że pomniejszy to Twój wynik końcowy.. 1) Ile liczb z ramki jest większych od 6,21?. Wkładki z zeszytu ćwiczeń Geometria.. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych.. Liczby dziesiętne * SPRAWDZIANY / KLASÓWKI - KLASA VI.. Rozpocznij test.. 1) Ułamki dziesiętne zapisujemy po przecinku a) Prawda b) Fałsz 2) Wynik działania 2000/1200 w ułamku dziesiętnym to: a) 1,6 b) 0,(6) c) 2,12 d) 0,6 e) 1,(6) f) 0,12 3) .Zadanie 1/20.. Inne materiały.. Rozpocznij testDzielenie ułamków dziesiętnych.. Całość powinna Ci zająć maksymalnie 20-25 minut.UŁAMKI DZIESIĘTNE GRUPA A 1.. Test sprawdzający wiedzę o ułamkach zwykłych i dziesiętnych, zgodny z podstawą programową nauczania matematyki w klasie VII szkoły podstawowej.Test - zamiana ułamków..

Liczby ...Ułamki dziesiętne.

O ile więcej pieniędzy ma Jola?Sprawdziany są uzupełnieniem materiałów dydaktycznych wchodzących w skład pakietu do nauczania matematyki w klasie 5 szkoły podstawowej Matematyka z kluczem.. Zapisywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych, większych od 1, na podstawie ich graficznego przedstawienia Rozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!. A oto wybrane losowo quizy, które mogą Cię zainteresować.Ułamki dziesiętne Sprawdzian 4 klasa.. 4 Ułamki dziesiętne .. cyfr przed przecinkiem.. Graniastosłupy.. Zadanie 1/20 .. 12 pytań Matematyka tajnamartyna129.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.. Zamień ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe: 1,3=.. 0,07 =.. Łamigłówki.. Jola w swojej skarbonce ma 243,20 zł, a Marek 194,50 zł.. Ułamki dziesiętne.. imięinazwisko lp.wdziennikuTest online o ułamkach dziesiętnych!. zer w liczebniku.. mianownik jest iloczynem dwójek i piątek.. Droga, prędkość, czas * SPRAWDZIANY / KLASÓWKI - KLASA V. Wstaw znak =, <, lub <.. Regulamin Polityka prywatności Polityka cookies Przegląd treści Dla rodziców Dla szk .10.. Podczas odgadywania możesz użyć koła, ale pamiętaj, że pomniejszy to Twój wynik końcowy.Przed Tobą sprawdzian z matematyki, który sprawdzi Twoją wiedzę z działu: Ułamki zwykłe i dziesiętne.. Dodawanie ułamków dziesiętnych.. 1) Ułamki dziesiętne zapisujemy po przecinku 2) Wynik działania 2000/1200 w ułamku dziesiętnym to: 3) Ułamki zwykłe można przemieniać na ułamki dziesiętne..

0%.Ułamki dziesiętne - Test.

Ułamki dziesiętne zapisane za pomocą cyfr, w formie .Ułamki zwykłe i dziesiętne Test sprawdzający wiedzę o ułamkach zwykłych i dziesiętnych, zgodny z podstawą programową nauczania matematyki w klasie VII szkoły podstawowej.. Sprawdziany: Ułamki dziesiętne (podstawy) (8 zadań) Działania na ułamkach dziesiętnych (8 zadań) Ułamki dziesiętne (14 zadań) Tematy: Ułamki dziesiętne Zamiana jednostek Porównywanie ułamków dziesiętnych Dodawanie ułamków dziesiętnych Odejmowanie ułamków dziesiętnych Mnożenie ułamków dziesiętnych Dzielenie ułamków dziesiętnychQ.. Czas na odpowiedź: 10 sekund.. Liczba siedem i osiemnaście setnych zapisana w postaci ułamka dziesiętnego to: 7,18.. Rozpocznij test.. Liczba 4,75 zapisana za pomocą kreski ułamkowej to:Ułamki dziesiętne w rozwiniętej postaci Rozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!. Zapisywanie ułamków dziesiętnych.. Zapisz w postaci ułamka zwykłego lub liczby mieszanej.. zer w mianowniku.. Proste, odcinki, kąty.. 5,09 =5 rac {9} {100} liczba mieszana-całkowita i ułamek.Ułamki dziesiętne.. Działania pisemne.. Skomentuj.. Home.Powtórzenie - ułamki zwykłe i dziesiętne klasa 6 Powtórzenie - ułamki zwykłe i dziesiętne klasa 6 ANNA KLAUZA GRUPA IMIĘ I NAZWISKO: A KLASA: 1.. Przewiń.Q.. Report Quiz.rzystaniem kolejności działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych oraz ocenia prawdziwość stwierdzeń dotyczących tego problemu PP 3 4 p..

Ułamki dziesiętne - Test.

Mnożenie ułamków dziesiętnych.. Zamień ułamki zwykłe na ułamki dzie-siętne: 3 4 =.. 2 9 20 =Ułamki zwykłe i dziesiętne.. Z MegaMatmą to naprawdę proste.Ułamki zwykłe - powtórzenie * KARTKÓWKI - KLASA VI.. Ułamki dziesiętne - wprowadzenie.. Zaznacz, aby zobaczyć wynik.. Zamień ułamek zwykły na dziesiętny.. Mnożenie ułamków zwykłych.. Łącznie do uzyskania jest 20 punktów.. Czas na odpowiedź: 10sekund.. Oblicz..

zer w mianowniku

.Udostępnij.. ĆWICZENIE.. Dokończ zdanie, opisujące ułamki dziesiętne: " Ile cyfr po przecinku, tyle .. a) A = 2, B = 8, C = 5, D = 1 b) A = 8, B = 1, C = 2, D = 5 c) A = 8, B = 5, C = 2, D = 1 3) Prawda czy fałsz?0%.. W pamięci.Plik sprawdzian ułamki zwykłe i dziesiętne klasa 7 pdf.pdf na koncie użytkownika georgesstewart • Data dodania: 18 lip 2020Sprawdzian matematyka z plusem 5 ułamki dziesiętne!. Wskaż największą z poniższych liczb: A. Uzupełnij graf: 3.. Ułamki dziesiętne na osi liczbowej.. mianownik jest iloczynem 3 i 7. mianownik składa się z wszystkich nieparzystych liczb mniejszych od 9. w mianowniku ułamka zwykłego mamy 6.. Wejdź, zobacz, sprawdź się jak zamieniać ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe.. Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100 i 1000. a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 2) Jakie liczby wstawisz w miejsce liter A, B, C, D?.

$ rac{ 1}{ 5} = $Ułamki dziesiętne.

Rozwinięciem dziesiętnym ułamka jest: 0, (8) 0, (6) 0, (5) 0, (3)Ułamki dziesiętne.. ĆWICZENIE.. Odejmowanie ułamków dziesiętnych.. Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100 i 1000..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt