Sprawozdanie na dyplomowanego przedszkole 2022

Pobierz

Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach religii.. Jestem absolwentką Uniwersytetu im.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.Jun 3, 2022May 31, 2022sprawozdanie z realizacji ogÓlnopolskiego projektu edukacyjnego "kreatywny przedszkolak" 10.2021 r. - 01.2022 r Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwijania u dzieci wyobraźni twórczej oraz artystycznej przedszkolaki z grupy "Jarzębinki" wzięły udział po raz II w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Kreatywny Przedszkolak .May 19, 2022Sep 9, 2020II wzór sprawozdania Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko ………………………………………………….. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy 2.Jan 29, 2022 Upoważnienie do odbioru dziecka.Jun 17, 2022SPRAWOZDANIE Z REALIACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO MAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. M. Montessori w Sochaczewie Terminarz; 1.. 1.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Beata Feńczak..

Nowogard Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela dyplomowanego.

Wrzesień 2021 - Styczeń 2022 Bogusława Bąk.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.Wszystkie działania podejmowane w zakresie realizacji innowacji podlegały ewaluacji.. Główne zadania i cele obrane w okresie odbywania stażu.Jun 13, 2020W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły.. Lista kontrolna dla dyrektora w zakresie przygotowania budynku przedszkola do zajęć.. § 8 ust.. Harmonogram szkoleniowych rad pedagogicznych.. Uzyskane w ten sposób informacje zwrotne wykazały adekwatność podjętych działań.. 09.2002 - 30.05.2005).SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: mgr Gabriela Jasińska- Duda MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: Miejskie Przedszkolu nr 7 im.. 2 pkt.. Kalendarium przedszkola w roku szkolnym 2021/2022..

Staż na nauczyciela dyplomowanego odbywałam w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy (1.

1 pkt 3) Wiesława Paszek nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 9 w Głogowie.. WSTĘP Ogólne informacje na temat przebiegu stażu.. Były to: ankiety, swobodne wypowiedzi uczniów, obserwacja własna.. (§ 9 ust.. Artykuły i zdjęcia z wycieczek szkolnych zostały na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej .Dokumenty niezbędne na początek roku szkolnego.. Miejsce pracy …………………………………………………….. 2 pkt.. Czas trwania stażu ……………………………………………….. 1. za okres od 01.09.2008 do 31.05.2011r.Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzez systematyczne gromadzenie odpowiedniej dokumentacji (w tym roczne sprawozdania podsumowujące pracę w danym roku szkolnym przez cały okres stażu).. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy przedszkola..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt