Karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną

Pobierz

2; 9) kartę .Historię zdrowia i choroby, kartę indywidualnej opieki prowadzonej przez położną, kartę wizyty patronażowej i kartę wywiadu środowiskowo-rodzinnego zakłada się przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego po raz pierwszy.. 4.opieka pooperacyjna; świadczenia udzielone w nagłych wypadkach osobom spoza gminy; świadczenia udzielone w nagłych przypadkach obcokrajowcom; księga ruchu chorych; szablony kart opieki karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną; karta opieki nad kobietą ciężarną; karta opieki nad położnicą; karta opieki nad noworodkiem .3.. Wpisy o wykonaniu zlecenia, czynności pielęgniarskiej lub położniczej są dokonywane przez osobę realizującą plan opieki.Wpisy w karcie indywidualnej opieki pielęgniarskiej lub karcie indywidualnej opieki prowadzonej przez położną są dokonywane przez pielęgniarkę lub położną sprawującą opiekę nad pacjentem.. Wpisy o wykonaniu zlecenia, czynności pielęgniarskiej lub położniczej są dokonywane przez osobę realizującą plan opieki.4) karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej; 5) karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną; 6) karta wizyty patronażowej; 7) karta indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej; 8) karta wywiadu środowiskowo-rodzinnego; 9) karta zlecenia wyjazdu; 10) karta zlecenia wylotu lotniczego zespołu ratownictwa medycznego;3 days agoWpisy w książeczce zdrowia dziecka są dokonywane przez lekarza, pielęgniarkę, położną lub inną osobę wykonującą zawód medyczny niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, a w przypadku kiedy nie jest to możliwe, są dokonywane w trakcie następnej wizyty na podstawie dokumentacji wewnętrznej.Kartę indywidualnej opieki pielęgniarskiej, kartę indywidualnej opieki prowadzonej przez położną, kartę wizyty patronażowej i kartę wywiadu środowiskowo-rodzinnego zakłada się przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego po raz pierwszy.58 Historię zdrowia i choroby kartę indywidualnej opieki prowadzonej przez..

Prowadzona przez położną środowiskową/rodzinną.

Wpisy o wykonaniu zlecenia, czynności pielęgniarskiej lub położniczej są dokonywane przez osobę realizującą plan opieki.Karta wizyty patronażowej jest dedykowana określonej grupie świadczeniobiorców, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.. 4.13 stycznia 2022 Pobierz plik Karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną Wzory dokumentów i listy .. 1 pkt 1 lit. a i b]4) informacje dotyczące procesu pielęgnowania, czynności pielęgniarskich lub położniczych w postaci karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej lub karty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną.. Wpisy w karcie obserwacji lub w karcie obserwacji porodu są dokonywane przez lekarza, pielęgniarkę lub położną.. Oryginalne pismo z odpowiedzią MZ Departament Pielęgniarek i Położnych:Nov 23, 2020Wpisy w karcie indywidualnej opieki pielęgniarskiej lub karcie indywidualnej opieki prowadzonej przez położną są dokonywane przez pielęgniarkę lub położną sprawującą opiekę nad pacjentem.. 1 pkt 1 i § 57 ust.. Do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej włącza się kopie przedstawionej przez pacjenta dokumentacji lub odnotowuje się zawarte w niej informacje istotne dla procesu diagnostycznego, leczniczego lub pielęgnacyjnego..

Dokument włączony do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej nie może być z niej usunięty.

Pacjent 22 grudnia 2021 Pobierz plik Co sprawdzić we wniosku o dostęp do danych osobowych - instrukcjakarty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną, jeżeli opieka była prowadzona, j) wyników badań diagnostycznych lub konsultacji, jeżeli nie zostały wpisane do formularza historii choroby, .. kartę indywidualnej opieki pielęgniarskiej lub kartę indywidualnej opieki prowadzonej przez położną; 4) okołooperacyjną kartę .informacje dotyczące procesu pielęgnowania, czynności pielęgniarskich lub położniczych w postaci karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej lub karty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną.. Pages 307 This preview shows page 178 - 180 out of 307 pages.2) kartę indywidualnej opieki prowadzonej przez położną; 3) kartę obserwacji lub kartę obserwacji porodu; 4) kartę gorączkową; 5) kartę zleceń lekarskich; 6) kartę przebiegu znieczulenia; 7) kartę zabiegów fizjoterapeutycznych; 8) kartę medycznych czynności ratunkowych, w przypadku, o którym mowa w § 50 ust..

Wpisy w karcie obserwacji lub w karcie obserwacji porodu są dokonywane przez lekarza, pielęgniarkę lub położną.

Aby przeczytać ten i wiele innych artykułów, potrzebujesz pełnego dostępu.. Nazwisko i imię .W określonych rodzajach placówek medycznych prowadzi się dokumentację zgodnie z wyznaczonymi prawem zadania- mi, np. w podstawowej opiece zdrowotnej w pracy położnej do indywidualnej dokumentacji wewnętrznej zalicza się: kartę wizyty patronażowej (u noworodka), Temat prawidłowego dokumentowania pracy pielęgniarek i położnych jest zawsze aktualny.a) kartę indywidualnej opieki prowadzonej przez położną - zawierającą proces pielęgnowania (osobno dla noworodka i położnicy), b)kartę wizyty patronażowej (osobno dla noworodka i położnicy), c) kartę obserwacji przebiegu porodu - w przypadku prowadzenia porodu w warunkach domowych; zewnętrznej:Sep 1, 2020Karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną - co powinna zawierać Położna udzielająca świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej prowadzi dokumentację indywidualną wewnętrzną.Należy pamiętać, iż kartę indywidualnej opieki pielęgniarskiej, kartę indywidualnej opieki prowadzonej przez położną, kartę wizyty patronażowej i kartę wywiadu środowiskowo-rodzinnego zakłada się przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego po raz pierwszy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt