Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia wpisz litery od a do f w odpowiedniej kolejności

Pobierz

W tabeli wpisz w odpowiedniej kolejności cyfry.Przeczytaj tekst źródłowy ze str.72 podręcznika.następnie ułóż chronologicznie podane wydarzenia wpisując w kratki cyfry od 1 do 7.. Wyjaśnij jego znaczenie.. Karty pracy ucznia.. 5.Przybliżenie sylwetki pana Tarkowskiego.. 3.Powrót do domu na obiad.. 1.Wspólny .Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia historii Polski; chrzest Polski, unia w Krewie, założenie Akademii Krakowskiej, bitwa pod Grunwaldem, zjazd gnieznienski 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 12.2.2019 (20:24) - przydatność: 67% - głosów: 374Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. Numery odpowiadające kolejnym wydarzeniom wpisz do tabeli.. b) koronacja Przemysła.Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. Karty pracy ucznia.. f) bitwa pod Cedynią Powstanie pokładów węgla kamiennego na Wyżynie Śląskiej.. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 4.. ↓ B -> A -> D -> C -> F-> EUporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 112.. Karty pracy ucznia.. Bitwa pod Legnicą ……….1241 B. Koronacja królewska Wacława II…………………1300 C. w tym celu zapisz je we właściwej kolejności przypisane do nich litery, a następnie odczytaj hasło..

Wpisz litery od a do f w odpowiedniej kolejności.

Wpisz numery od 1 do 4 w kratki obok właściwych nazw.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. 2011-11-16 17:25:34; ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 3 2010 .Uporządkuj informacje na temat przebieku ospy wietrznej , wpisując w kropki kolejne cyfry od 1 do 5.. E. upadek hrabstwa Edessy.. 1. sfałdowanie osadów morskich 2. zlodowacenie obszaru 3. akumulacja osadów w środowisku wód śródlądowychZjednoczenie Włoch i Niemiec.. A. złupienie Konstantynopola przez krzyżowców.. Uporządkuj w kolejności chronologicznej dokumenty regulujące przestrzeganie praw człowieka.. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 116. cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1.. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5 2020-04-22 18:46:14; Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z Ewangelii 2015-03-25 18:41:25; uporządkuj chronologicznie .. Kolacja na zamku a.. ↓ D -> E -> A -> C -> B A. młodsza epoka kamienia (neolit)Uporządkuj wymienione poniżej wydarzenia geologiczne w kolejności od najstarszego do najmłodszego.. 2.Opowieść chłopca o Fatmie - żonie Smaina.. 6.Przedstawienie postaci jednego z dwójki głównych bohaterów - nastoletniego Polaka Stasia.. M- trzeci rozbiór Polski C-wydanie uniwersały połanieckiego A-bitwa pod Racławicami E-bitwa pod Maciejowicami N-przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krakowie K-śmierć Stanisława Augusta Poniatowskiego L .Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym..

Uporządkuj chronologicznie wydarzenia związane z historią starożytnego Rzymu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1.. Ustawione w tej kolejności wyróżnione litery utworzą hasło.. Karty pracy ucznia.. (1 pkt) Uporządkuj następujące wydarzenia w dziejach Ziemi od najstarszego do najmłodszego, wpisując w odpowiednie miejsca odpowiadające im litery.. c) koronacja Bolesława Chrobrego d) śmierć Mieszka I. e) zjazd w Gnieźnie.. Powrót Pana Tadeusza do Soplicowa 2.. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 37 punktów.. 2) 1859 r. - przyłączenie Lombardii do Królestwa Sardynii oraz przeprowadzenie plebiscytów w księstwach środkowych Włoch i w części Państwa Kościelnego (Watykanu).29 listopada 1830 - wybuch Powstania Listopadowego (Noc Listopadowa) 5 grudnia 1830 - powierzenie dyktatury generałowi Józefowi Chłopickiemu 18 grudnia 1830 - ogłoszenie powstania narodowego przez sejm 25 stycznia 1831 - detronizacja cara Mikołaja I jako króla polskiego 29 stycznia 1831 - powołanie Rządu Narodowego 5 lutego 1831 - wkroczenie armii rosyjskiej na ziemie Królestwa Polskiego 14 lutego 1831 - potyczka pod Stoczkiem wygrana przez Polaków 25 lutego 1831 .Uporządkuj przedstawione wydarzenia geologiczne w kolejności chronologicznej - od najstarszego do najmłodszego - wpisując w wykropkowane miejsca numery od 1 (wydarzenia najstarsze) do 6 (wydarzenia najmłodsze).Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronogicznej..

Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia.

Opowieści Gerwazego o zamku 6.. Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia.. B. Osadzenie się lessów na Wyżynie Sandomierskiej.Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenie.. ↓ A -> C -> B -> F -> E -> DWydarzenia uszeregowane w kolejności chronologicznej: 1. pierwsze starożytne igrzyska olimpijskie - 776 r. p.n.e. 2. bitwa pod Termopilami - 480 r. p.n.e. 3. bitwa pod Issos - 333 r. p.n.e. 4. śmierć Aleksandra Macedońskiego - 323 r. p.n.e.W pustyni i w puszczy - szczegółowy plan wydarzeń.. a) bitwa pod Cedynią .. cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1.. Zainteresowanie się zamkiem przez Hrabiego 5.. Wpisz w puste pola litery, którymi oznaczono dane wydarzenie.. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.. Wyjaśnij jego znaczenie.. F. synod w ClermontUporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia wpisując litery od A do D. Najstarszemu przyporządkuj literę A, a najmłodszemu literę D.. A -> B -> F -> E -> C -> D A. zakaz mianowania biskupów przez świeckich [władców] B. nałożenie ekskomuniki na Henryka IVUporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia związane z dziejami Mezopotamii, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. D. upadek twierdzy krzyżowców w Akce..

We wskazanym miejscu wpisz w odpowiedniej kolejności liczby.

Objęcie tronu polskiego przez Przemysła II………………….1295Plan wydarzeń w księgach Pana Tadeusza.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.W tym celu wstaw w kratki cyfry od 1 do 6.. Zapisz zasady, o których należy pamiętać, a następnie uporządkuj je, zaczynając od najważniejszej.4.. F -> C -> E -> B -> A -> D A. złupienie Konstantynopola przez krzyżowców B. zdobycie Jerozolimy przez armię SaladynaUporządkuj w kolejności chronologicznej epoki przedhistoryczne, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5 2020-04-22 18:46:14; uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej w tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 6 2017-11-29 19:35:04; uporządkuj chronologicznie wydarzenia, oznaczając cyfrą 1 wydarzenie najwcześniejsze, a cyfrą 4 .przerysuj tabele do zeszytu a nastepnie wpisz w odpowiednie Zad.7 str.101 Bliżej słowa 2 Opracuj netykietę komunikatorów, z których korzystasz.. Wpisz litery od a do f w odpowiedniej kolejności.. a) bitwa pod Cedynią b) koronacja Przemysła II.. f) bitwa pod CedyniąUporządkuj chronologicznie podane wydarzenia.. cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.. .bitwa pod Grunwaldem:1410 r.Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. C. utworzenie Królestwa Jerozolimskiego.. Polowanie a. Zaspanie Tadeusza b. Gonitwa za zającami 7.. [] Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie [] Rozegranie przez reprezentację Polski w piłce… poniżej.. c) koronacja Bolesława Chrobrego d) śmierć Mieszka I. e) zjazd w Gnieźnie.. Wpisz litery od a do f w odpowiedniej kolejności.. a) bitwa pod Cedynią b) koronacja Przemysła II.. Grzybobranie a. Kpiny Hrabiego z Telimeny b.1.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Uporządkuj chronologicznie poniższe wydarzenia, zaczynając od najwcześniejszego.. Poznanie dziewczyny z ogrodu 3. .. chrzest Polski: 966r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt