Charakterystyka porównawcza nacobezu

Pobierz

Rozpoznaję wielokąty podobne.. CZYTANIE .. Obejmuje ona drobiazgowe scharakteryzowanie (opis) najczęściej głównego bohatera lektury, filmu lub sztuki, albo ważnych bohaterów pobocznych.Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta.. Określam skalę podobieństwa figur.. (definicja recenzji) publikowane w mas mediach sprawozdawcze lub/i krytyczne omówienie tekstu literackiego, spektaklu teatralnego, filmu, audycji radiowej, dzieła sztuki, wystawy, koncertu, pracy naukowej; przybiera różne formy od kilku zdań - do felietonu, eseju, rozprawy, studiówNACOBEZU EDUKACJA MATEMATYCZNA KLASA I I.. "Nacobezu" - korzyści dla nauczyciela: •zastanawia się i analizuje sens zadań zadawanych uczniom na sprawdzianie lub pracy domowej •dostosowuje zadania na sprawdzianie do wcześniej podanych uczniom "nacobezu" do lekcji •w czasie sprawdzania prac uczniowskich skupia się tylko na tym, co zapowiedziałCHARAKTERYSTYKA czyli jaki kto jest Charakterystyka służy przedstawieniu indywidualnych właściwości fizycznych i psychicznych bohaterów literackich, osób z naszego otoczenia, postaci historycznych lubNACOBEZU KLASA 2. .. "Panie, nie masz teraz nikogo na świecie poza mną" - charakterystyka porównawcza Tygellinusa .Kryteria oceny charakterystyki postaci literackiej Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 9)* 1.. Praca ma tytuł..

85% Charakterystyka porównawcza Danusi i Jagienki Krzyżacy.

J. francuski --> klasa 1, klasa 2, klasa 3"NaCoBeZU" - czyli "na co będę zwracać uwagę" - to nic innego, jak dokładnie i w języku ucznia sformułowane kryteria oceny, prezentowane uczniom przez nauczyciela przed wykonaniem zadania, na początku lekcji.Kryteria pokazują, co nauczyciel będzie sprawdzał i oceniał, ale też informują, o czym będzie lekcja.Instrukcja - sprawdź jak napisać instrukcję, do jakich wskazówek się stosować, zapoznaj się z przykładem instrukcji.. 87% Opracowanie lektury Grahama Mastertona "Krew Manitou".. Pierwszy akapit: jedno-dwa zdania z informacją o tytule omawianej powieści, autorce i problemie.. Rozpoznaję rodzaje literackie: epika, liryka i dramat i określam cechy .. autocharakterystyka; charakterystyka porównawcza - znam i umiem wymienić elementy składające się na charakterystykę - stosuję trójdzielną kompozycję przy pisaniu .NACOBEZU - KLASA III.. Tworzymy ją, zestawiając cechy obu postaci wg planu zwyczajnej charakterystyki: 1.. Nasza polonista stwierdziła, że jesteśmy tak inteligentni, że sobie poradzimy;/ Będą ferie wiec mamy czas:/ Proszę o pomoc.Zasady: Kryteria są określone przed wykonaniem przez uczniów złożonego zadania na lekcji, pracy domowej lub napisaniem sprawdzianu..

Analiza porównawcza taktów 1-4 i 5-8 (korekta błędów).

Ustalanie kryteriów wspólnie z uczniami zwiększa ich odpowiedzialność za uczenie się.. 2.Charakterystyka porównawcza Jest to praca, w której porównuje się co najmniej dwóch bohaterów indywidualnych lub zbiorowych.. Edukacja polonistyczna.. PODOBIEŃSTWO FIGUR 1.. Polecane teksty: 85% Mistrzowie klasycyzmu polskiego.. Czytam z odpowiednią intonacją i ekspresją.. Poprawnie czytam wszystkie wyrazy.. Obliczam stosunek pól figur podobnych.. Zawsze ważył słowa, a swoje opinie wygłaszał głębokim i łagodnym głosem.NaCoBeZu - kryteria sukcesu w języku ucznia 1.. Przedstawienie postaci (co najmniej cztery informacje) 0 - 1p.. LICZBY I DZIAŁANIA.. Tu można zastosować dwie drogi - najpierw kontrastowo scharakteryzować jedną osobę, potem drugą, a na końcu porównać .Charakterystyka postaci to jedno z częstszych zadań, jakie na lekcjach języka polskiego dostają do napisania uczniowie gimnazjów i szkół średnich.. Potrafię zaznaczyć i odczytać położenie liczby wymiernej na osi liczbowej.. Dla .KRYTERIA OCENY CHARAKTERYSTYKI Zadanie 22.. Obliczam wymiary wielokąta podobnego w danej skali.. NACOBEZU OGÓLNE ( według Podstawy Programowej) KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 1.. J. angielski --> klasa 1 - dwujęzyczna, klasa 1 - sportowa, klasa 2 - dwujęzyczna, klasa 2.. J. rosyjski --> wszystkie klasy..

Analiza meliczna pierwszej frazy - charakterystyka (interwał, gama).

Uwzględniam wszystkie znaki przestankowe.. Przykładem mogą być wypracowania takie jak: Charakterystyka porównawcza braci Karamazow na podstawie utworu Fiodora Dostojewskiego "Bracia Karamazow" czy Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta - "Zemsta" Aleksander Fredro.81% Charakterystyka Pawełka Nowackiego z powieśći M. Musierowicz pt. "Kłamczucha".. Jest próżna i nieuczciwa.Zanim poznaje Kirkora, ma romans z Grabcem.. Zgodność pracy z tematem 0 - 1p.. Czytam płynnie całymi zdaniami.. Wyznaje jednak miłość księciu, mając nadzieję, że dzięki temu będzie miała szansę zostania księżną.87% Jak napisać charakterystykę?. Wygląd - opisanie wyglądu obu postaci.NACOBEZU.. "Napisz charakterystykę z elementami rozprawki postaci literackiej lub wybitnej postaci historycznej, która w swoim życiu kierowała się miłością.". Kryteria są precyzyjne i jawne (znane uczniom)..

OkreślaniePrzykład 2: Charakterystyka porównawcza bohaterów powieści "Kamienie na szaniec" Charakterystyka - przykład.

Ideały głoszone przez św.Charakterystyka bohaterów.. Zadanie domowe: zapis 4-taktowej melodii.. Prawidłowo zamieniam ułamek zwykły na dziesiętny i .Poniżej można pobrać na swój komputer NaCoBeZU z poszególnych przedmitów: Religia --> klasa 1, klasa 2, klasa 3.. Znam pojęcie liczby naturalne, całkowite, wymierne, dodatnie, ujemne, niedodatnie, odwrotne, przeciwne.. 21.9.2019 (17:40) .Janosz Boka był przywódcą chłopców z Placu Broni.Miał czternaście lat, lecz pomimo chłopięcej twarzy, wykazywał się ogromną dojrzałością, rozwagą i spokojem.. Wstęp - przedstawienie obu bohaterów.. Balladyna - córka ubogiej wieśniaczki.. Z tego kontrastu wynikają bardzo komiczne skutki, głównie z powodu wiecznych kłótni, sporów i intryg.. Ćwiczenie nr 3.. Poznajemy warsztat przyrodnika - wyjaśniam znaczenie pojęcia przyroda - wymieniam składniki przyrody nieożywionej niezbędne do życia - podaję trzy przykłady wytworów działalności człowieka - wymieniam źródła informacji o przyrodzie*NACOBEZU = na co będę zwracać uwagę garnitur uroczysty 2 4 strój szlachecki 3 4 tempo .. Przy tym trzeba zwrócić uwagę na postawę obu postaci wobec jakiegoś problemu.. Poprawne nazwanie i opisanie cech charakteru (usposobienia .Charakterystyka porównawcza aby ją wykonać należy zestawić dwie lub więcej postaci, pokazać podobieństwa i różnice.. Umiesz określić i zilustrować wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni używając odpowiednich pojęć (nad, pod, obok, przed, za, wewnątrz, na zewnątrz, między itp.) ; 2.. (10 punktów) Napisz charakterystykę bohatera literackiego, który Twoim zdaniem wykazał się odwagą.. Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek to główni bohaterowie komedii Aleksandra Fredry "Zemsta", których autor przedstawił jako ludzi o przeciwnych cechach charakteru.. Znam cechy podobieństwa trójkątów prostokątnych i stosuję je w zadaniach.. NACOBEZU KLASA 3 NACOBEZU KLASA 1‎ > ‎ matematyka.. Ma ona na celu znalezienie podobieństw i różnic.. na co będę zwracała uwagę podczas oceny +/ - 1.. RECYTACJA.. J. polski --> wszystkie klasy.. Stosunki przestrzenne i cechy wielkościowe 1.. Praca ma trójdzielną kompozycję, trzy akapity.. Treść Oceniane cechy wypo-wiedzi ucznia 4 punkty 3 punkty 2 punkty 1 punkt 0 punktów* Realizacja tematu UCZEŃ pisze charakte-rystykę postaci wskazanej w temacie w sposób spójny UCZEŃRecenzja - co to jest?. Mówię tekst z pamięci bez pomyłek i przekręcania wyrazów.NACOBEZU Przyroda klasa 4 Dział 1.. 82% Jak napisać charakterystykę - plan; 84% Charakterystyka Rudego - Jana Bytnara.. Opis wyglądu zewnętrznego (sposobu mówienia, poruszania się) 0 - 1p..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt