Budowa wnętrza ziemi notatka

Pobierz

Najcieńszą zewnętrzną warstwę stanowi skorupa ziemska.. +0 pkt.. Wyróżnić w niej można dwie charakterystyczne warstwy: bazaltową i granitową.. Najlepiej poznana jest skorupa ziemska.. Dzięki badaniom sejsmicznym wiadomo, że wnętrze Ziemi ma budowę warstwową.. Skorupą ziemską nazywamy zewnętrzną warstwę Ziemi.. Dopływ i odpływ energii oraz materii zmierzają do osiągnięcia stanu równowagi dynamicznej.. Powyżej powierzchni jądra Ziemi, które styka się z płaszczem ziemskim znajduje się powierzchnia nieciągłości .1.. Nasza dotychczasowa wiedza o niej opiera się przede wszystkim na wynikach pośrednich badań, m.in. pomiarach fal sejsmicznych.. Schemat pokazujący stan równowagi oraz przepływ i krążenie energii i materii w otwartym systemie przyrodniczym Ziemi.notatka z tematu : budowa wnetrza ziemi .. Budowa wnętrza Ziemi.. Pierwsza obejmuje całą naszą planetę, druga stanowi jedynie fundament wszystkich kontynentów.. Do poznania skorupy.Środowisko Ziemi tworzy system otwarty, w którym następuje wymiana materii i energii z otoczeniem.. Różnią się one stanem skupienia materii, gęstością, temperaturą, ciśnieniem i składem chemicznym.. Ziemia zbudowana jest z leżącego w środku jądra, otaczającego go płaszcza i cienkiej warstwy skorupy ziemskiej na zewnątrz.Budowa wnętrza ziemi.. Ciepło to dociera do powierzchni Ziemi, a jego część zostaje wypromieniowana w przestrzeń kosmiczną.Stąd nasza wiedza o wnętrzu tej planety opiera się w znacznej mierze na badaniach prowadzonych metodami pośrednimi.Badaniem budowy wnętrza Ziemi zajmuje się geofizyka..

Budowa wnętrza Ziemi.

Podzielona jest na ogromne płyty, które pokrywają całą planetę i unoszą się na plastycznym płaszczu ziemskim.Informacji o budowie wnętrza Ziemi dostarczanaliza przebiegających przez całą Ziemie fal sejsmicznych wywołanych silnymi trzęsieniami Ziemi.Na tej podstawie wyróżniono we wnętrzu Ziemi:jądro,płaszcz i skorupę ziemską-warstyróżniące się stanem skupienia i gęstością materii.Budowa wnętrza Ziemi - krótko.. Procesy wewnętrzne kształtujące litosferę.. W budowie naszej planety możemy wyodrębnić kilka warstw.. Budowa Ziemi: 1.. Do poznania skorupy ziemskiej wystarczają jedynie odwierty.Wnętrze Ziemi możemy poznawać tylko pośrednio, ponieważ ze względu na wysokie ciśnienie i wysoką temperaturę nie ma możliwości przeprowadzania bezpośrednich badań.. Do poznania skorupy.W budowie wnętrza Ziemi wyróżnia się trzy warstwy: skorupę ziemską - dzieli się ją na skorupę oceaniczną (występującą pod dnem oceanów i głębokich mórz) oraz skorupę kontynentalną (występującą pod lądami i W wielkim uproszczeniu można przyjąć, że Ziemia jest podobna pod względem budowy do jajka.Wnętrze Ziemi.. Wszechświat i Układ Słoneczny; Kształt Ziemi; Ruch obrotowy Ziemi; Ruch obiegowy Ziemi; Geografia społeczno-ekonomiczna.. Czwartorzęd; Rodzaje skał..

Temperatura wnętrza Ziemi.

W uproszczeniu można powiedzieć, że Ziemia przypomina swą budową jajko.Promień Ziemi wynosi zaś 6371 km.. Ziemia posiada własne ciepło, którego źródłem jest jej jądro.. Skały.. Jej grubość sięga od około 5 km pod oceanami do ponad 70 km pod .Ziemia składa się z trzech warstw: skorupy ziemskiej, płaszcza Ziemi i jądra Ziemi.. Podłoże kontynentów jest zbudowane ze skał granitowych, a dna oceanów z bazaltów.. Najbardziej znana człowiekowi jest, więc przypowierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej.. W ich obrębie obserwuje się ciągły wzrost ciśnienia, temperatury oraz gęstości materii wraz z głębokością.Dzięki analizie zapisów wstrząsów sejsmicznych wiadomo, że wnętrze Ziemi składa się z odmiennych warstw.. Skorupą ziemską nazywamy zewnętrzną warstwę Ziemi.. Procesy wewnętrzne kształtujące litosferęBudowa wnętrza Ziemi; Procesy wewnętrzne (endogeniczne) Dzieje geologiczne.. Jądra: - Jądro wewnętrzne, znajduje się na głębokości 6370 km, - Jądro zewnętrzne, znajduje się na głębokości 5100 km.. na dzisiaj mipotrzebne plisss .. Procesy endogeniczne - powtórka, streszczenie z Oblicza geografii 1, zakres rozszerzony..

Podłoże kontynentów jest zbudowane ze skał granitowych, a dna oceanów z bazaltów.

Treść Grafika.. Gospodarka narodowa; Geografia regionalnaBUDOWA WNĘTRZA ZIEMI; Podczas opisywania budowy geologicznej używa się często terminu litosfera - jest to warstwa, która obejmuje skorupę ziemską oraz górną część płaszcza ziemskiego.. Dokładna, precyzyjna budowa wnętrza Ziemi nie jest znana, ponieważ nie jest technicznie możliwe pokonanie olbrzymiego ciśnienia i temperatury, panującej w środku naszej planety.. Wietrzenie skał; Formacje skalne w Polsce; Procesy zewnętrzne (egzogeniczne) Wszechświat i Ziemia.. Ziemia składa się z trzech warstw: skorupy ziemskiej, płaszcza Ziemi i jądra Ziemi.. Ziemia składa się z trzech warstw: skorupy ziemskiej, płaszcza Ziemi i jądra Ziemi.. Skały.. Otacza je warstwa płaszcza Ziemi.. Wiedza człowieka o tym, co znajduje się pod powierzchnią, oparta jest na źródłach pośrednich.Budowa wnętrza Ziemi wciąż jeszcze nie jest do końca poznana.. OdpowiedzWłasności mechaniczne wnętrza Ziemi W badaniu struktury wnętrza Ziemi główną rolę odgrywają takie rozkłady jak: rozkład modułu ściśliwości K, modułu ścinania μ i gęstości ρ w funkcji promienia ziemskiego r. Otrzymuje się je poprzez analizę objętościowych i powierzchniowych fal sejsmicznych, a także dzięki obserwacjiBudowa wnętrza Ziemi - krótko.. Filmy.. Najgłębiej znajduje się JĄDRO..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt