Uzupełnij poniższy tekst przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie

Pobierz

Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Na ilustracji przedstawiono budowlę wzniesioną w stylu 8.1.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Zapoznaj się z mapą, a następnie uzupełnij poniższy tekst.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. 1 2 imię i nazwisko klasa dataUzupełnij poniższy tekst.. Najpóźniej do grona sąsiadów Polski dołączyły 2.3………….. Tekst pochodzi ze świętej księgi zwanej 4.1.____.. Reguła opisana w tekście to zasada 1.1. .. Po zakończeniu w 1699 roku wojen, które Rzeczpospolita prowadziła ze swoimi sąsiadami, w jej granicach pozostał 11.2.___.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Uzupełnij poniższy tekst.. (0-3) Uzupełnij poniższy tekst.. , którego ściśle strzeżono przed obcymi, podobnie jak umiejętności produkcji .Uzupełnij poniższy tekst.. A. Aleksander I B. Mikołaj I C. Mikołaj IIUzupełnij poniższy tekst.. Przyporządkuj do każdego zadania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C..

Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie ...

Do wydarzenia tego doszło w 3.2. r. W jego wyniku rozwiązano 3.3. .. Została ona napisana pismem widocznym na ilustracji oznaczonej cyfrą 4.2._____.. Ruś Halicką przyłączoną do Królestwa Polskiego za panowania Kazimierza zaznaczono na mapie cyfrą 9.1.Ilustracja do zadania 8.. A. wymarszu Kompanii Kadrowej 3.2.. Liczba ta stopniowo rosła na skutek zmian z lat 2.2.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Przedstawia okrucieństwa, jakich dopuściły się wojska 3.2.a) Uzupełnij poniższy tekst.. Zaznacz literę "P" przy zdaniach prawdziwych, a "F" - przy fałszywych.. ZostałB.. Skutkiem konfliktu, którego częścią było ukazane zdarzenie, było przecięcie władzy w .Zadanie 2 Uzupełnij tekst.. skutkiem konfliktu, którego częścią było ukazane zdarzenie .Uzupełnij poniższy tekst.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Dokument, z którego pochodzi powyższy fragment, wydany został przez .Przyjrzy się ilustracjom i wykonaj polecenie.. Spośród traktatów podpisanych w miejscach oznaczonychwszelkie prawa zastrzeżone - do wykorzystania jedynie w celach niekomercyjnych Zadanie 9.. W traktacie wersalskim nie zostały podjęteZapoznaj się z mapą, a następnie uzupełnij poniższy tekst..

Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych.

Opisane w tekście wydarzenia, do których doszło przed podpisaniem traktatu pokojowego w Wersalu, rozgrywały się na obszarze oznaczonym na mapie numerem 1.1.. Z mapy wynika, że obszary plebiscytowe 1.2.. Wybierz P, jeśli zdanie jest .. Uzupełnij poniższy tekst.. _ _ _ _ _ _ państwami.odbili twierdzę 24 października, Niemcy walczyli o nią do sierpnia 1917 roku, ostatecznie wyzwoliła ją jed-nak amerykańska ofensywa [.]. we wrześniu roku 1918.. Uzupełnij poniższy tekst.. Po zniesieniu zatem i rozbiciu całej potęgi nieprzyjacielskiej, przy czym także wielki mistrz .Uzupełnij poniższy tekst.. Pod koniec 1916 r. państwa centralneUzupełnij poniższy tekst przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami a-cPrzedstawione na ilustracji dzieło malarskie upamiętnia jedno z wydarzeń z okresu 3.1_____.. Efektem wprowadzenia tej zasady w stosunkach politycznych w Europie było 1.3. .. 8 "Łódź" 3 Kraków Czech Zgodnie z mapą pierwsza linia obrony wojsk polskich była wyznaczona 2.1.. Źródło: N. Davies, Europa.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Charakterystyczne dla tego stylu jest występowanie 8.2.. Uzupełnij poniższy tekst.. W II połowie XVII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów utraciła na .Uzupełnij poniższy tekst..

Uzupełnij poniższy tekst.

Po powstaniu styczniowym zaborca rosyjski rozpoczął intensywną 3.1. rozwiązane.. Przez następne półtora rokuOceń, czy poniższe zdania są prawdziwe.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Przedstawione na ilustracji dzieło malarskie upamiętnia jedno z wydarzeń z okresu 3.1.. A. TorąZapoznaj się z tekstem źródłowym i uzupełnij poniższy tekst.. Przed upadkiem ZSRS Polska sąsiadowała z 2.1………… państwami.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Została ustanowiona w wyniku postanowień 1.2. .. Uzupełnij poniższy tekst.. Liczba ta stopniowo rosła na skutek zmian z lat 2.2. uzupełnij poniższy tekst przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-CUzupełnij poniższy tekst.. Cytowany fragment stanowi krytykę wierzeń typowych dla 4.3._____.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Tekst dotyczy wystąpień społecznych w roku 9.1._____.. A. II Brygadę Legionów B. bitwy pod Kaniowem B .Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Jest to proces wytwarzania 4.2.. B. restauracji.Uzupełnij poniższy tekst..

A. gotyckimOceń, czy poniższe zdania są prawdziwe.

Przedstawione na ilustracji dzieło malarskie upamiętnia jedno z wydarzeń z okresu 3.1.. 26 lutego 1916 roku, w czwartym dniu niemieckiej ofensywy na Verdun, oddziały następcy tronu zdobyły zbudowaną z betonu i kamienia twierdzę [.].. Zadanie 8.. W II połowie XVII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów utraciła na rzecz Turcji 11.1.___.. Uzupełnij poniższy tekst.. 0 100 km e r z M o y ł t B a c i e k Stutthof Gdańsk Koszalin Sztutowo C Bydgoszcz Białystok Treblinka Od ra Pr Cze otekto r ch i Mo at raw Pińsk Bug Warschau Generalne Radom LublinUzupełnij poniższy tekst.. Po powstaniu styczniowym zaborca rosyjski rozpoczął intensywną 3.1.. Na ilustracjach przedstawiono jedno z osiągnięć cywilizacji 4.1.. Zaznacz literę "P" przy zdaniach prawdziwych, a "F" - przy fałszywych.. Wprowadzone ustępstwa nie zadowoliły 9.3._____.. Przed upadkiem ZSRS Polska sąsiadowała z 2.1. przedstawia okrucieństwa, jakich dopuściły się wojska 3.2_____.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Rozwiąż krzyżówkę dotyczącą konfederacji pokojowej w Paryżu i wyjaśnij, jaki związek z tym wydarzeniem ma otrzymane hasło.2.. Ówczesnym carem Rosji był 9.2._____.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. pieszo lub 3.2.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie .. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Adanie 3 Uzupelnij poniższy tekst.. b) Wyjaśnij, na co wyrażono zgodę w odezwie oraz jaki był warunek spełnienia deklaracji.. Rozprawa historyka z historią, Kraków 2001, s. 962-963.. Uzupełnij poniższy tekst.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Z inicja-tywy Józefa Piłsudskiego powstała wówczas 3.1.. Przedstawia okrucieństwa, jakich dopuściły się wojska 3.2.. Tekst i taśma chronologiczna do zadania 7.. Dokument przedstawiony jako manifest dwóch cesarzy został podpisany przez 2.1.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami Po wybuchu wojny rząd austriacki zgodził się na mobilizację polskich oddziałów strzeleckich w Galicji.. (0-3) Uzupełnij poniższy tekst.. Budowę katedry rozpoczęto w epoce 8.3.. Najpóźniej do grona sąsiadów Polski dołączyły 2.3………….. Przed upadkiem ZSRS Polska sąsiadowała z 2.1………… państwami.. - Jedna z form kary za udział w po-.Uzupełnij poniższy tekst.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt