Uzupełnij wypowiedzi postaci przedstawionych na ilustracji

Pobierz

Ułóż zdania z podanymi wyrażeniami ( po dwa zdania na każde wyrażenie) - plus minus - obrócić w popiół - popaść w ruinę - lec w gruzach PLISS na jutro .Utwórz nowe wyrazy, wymieniając jedną z głosek bezdźwięcznych na głoskę dźwięcz-ną lub głoskę dźwięczną - na głoskę bezdźwięczną.. Autor: iloveyou123 Dodano: 15.10.2011 (10:59) zapisz wypowiedzi lub myśli postaci przedstawionych na ilustracji.zastosuj jedno zdanie pojedyńcze i jedno wypowiedzenie złożone oraz trzy równoważniki zdań, w tym jedno wykrzyknienie.. (zacząć) w tym miejscu.. - odczytuje reakcje postaci przedstawionych na ilustracji - wskazuje cechy kulturalnego rozmówcy - podaje 2 formy komunikowania - stosuje eufemizmy tworząc - świadomie posługuje się różnymi się - werbalną i niewerbalną wypowiedzi tak, by nie urazić sposobami komunikacji rozmówcy - czyta tekst i odpowiada na .Określ, jaki wpływ na dyfuzję tlenu z krwi do włókien mięśniowych ma mioglobina występująca w cytozolu tych komórek.. Rozpoznaj na podstawie opisu typ rozmieszczenia organizmów oraz podaj oznaczenie ilustracji, która go przedstawia.. -Papużki faliste są niewielkie .. Zastosuj jedno zdanie pojedyncze i jedno wypowiedzenie złożone oraz trzy równoważniki zdań, w tym .Zwróć uwagę na to czy został przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej poruszającej się na..

7 Uzupełnij wypowiedzi postaci ukazanych na ilustracjach.

Osobniki żyjące pojedynczo lub po kilka w różnych odległościach od siebie to przykład rozmieszczenia, które można obserwować w przyrodzie najrzadziej.Na podstawie każdej sytuacji przedstawionej na ilustracjach i wypowiedzi w "w dymkach" ułóż 1-2 zdania mające cechy języka pisanego , bez dosłownego przytaczania wypowiedzi postaci Zgłoś nadużycie.. Ułóż wypowiedź postaci na ilustracji z wybranym wyrazem pochodnym.. (odkryć) coś niesamowitego!. Zadanie.. Druga fotografia ukazuje kadr z filmu "Człowiek z kamerą", na którym widoczne jest zbliżenie na otwarte oko postaci.. Obraz ma bogatą kolorystykę.. Zadanie.. wskazywanie przedmiotów na ilustracji i podawanie nazw kolorów, np. It's yellow.. Następnie wykonaj polecenia.. Oceń prawdziwość podanych zdań.. Strona 6 z 25 Zadanie 6.. Zastosuj jedno zdanie pojedyncze i jedno wypowiedzenie złożone oraz trzy równoważniki zdań, w tym jedno wykrzyknienie.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.doszło, a następnie zaznacz tę datę na osi czasu.. W tle obrazu stoją trzy butelki.. Bliżej języka Określ, w jakim celu wypowiada się każda z postaci.Napisz (w 1 osobie) , o czym może myśleć jedna z postaci przedstawionych na ilustracji 2-3 zdaniaDAJE NAJ !. Tworzenie wypowiedzi.. Podaj, od jakiego13 8 Uzupełnij wypowiedzi postaci ukazanych na fotografiach..

Zapisz wypowiedzi lub myśli postaci przedstawionych na ilustracji.

P F Artysta przedstawił pierwsze spotkanie Tadeusza z Telimeną.. , na przykład: , • , na przykład: , • , na przykład: .. (0-1) Uzupełnij poniższe zdanie tak, aby w poprawny sposób opisywało ono procesy wymiany gazowej zachodzące w płucach człowieka.Ilustracja do zadań 8.-9.. Dzień 2. b) Określ, jakie elementy portretu świadczą o tym, że ukazana postać jest królem.Na pierwszej fotografii widoczny jest kadr z filmu "Sól ziemi", na którym znajduje się zbliżenie na skupioną twarz mężczyzny z aparatem.. Stojący mężczyzna ma na sobie długą szatę i rodzaj turbanu na głowie.Uzupełnij wypowiedzi postaci.Od Podkreslonych Wyrazów utwórz Słowa, w których żwymieni sie na inną głoskę i które będą odpowiadać na podane pytania.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.Szybka powtórka przed egzaminem.. Zadanie.. Ukazane wydarzenie ma miejsce w pierwszej księdze Pana Tadeusza.. Ilustracja przedstawia chatę zbudowaną z drewna i słomy.. 1Zadanie.. 9 Napisz krótki dialog między postaciami przedstawionymi na zdjęciu.1..

-Ara…7 Uzupełnij wypowiedzi postaci ukazanych na ilustracjach.

Oceń to zadanie:Dotyka głowy kobiety.. • na pierwszej ilustracji - zdanie pytające i zdanie oznajmujące • na drugiej ilustracji - zdanie oznajmujące i zdanie rozkazujące • na trzeciej ilustracji - zdanie oznajmujące i zdanie pytającew temacie.. Skorzystaj ze wskazówek.. Wpisz w wyznaczone miejsca właściwe określenia z ramki w odpowied-niej formie.. Kolejna ilustracja przedstawia kadr z filmu "Nanuk z Północy".Uzupełnij zdanie.. Zapoznaj się z fragmentem wypowiedzi Ludwika XIV.wybór ulubionego koloru bohaterów podręcznika na podstawie nagrania (dwie opcje) 2.1, 2.2, 2.3 Mówienie: udzielanie odpowiedzi na pytania: What colour is the (sun/apple/orange/itd.)?. Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń, w odniesieniu do całego utworu Dziady cz. II.. ilustracja z podróży guliwera wydanych w londynie w 1911 r.Coś zbliżało się w jego stronę.. -Ara…Uzupełnij notatkę.. (policzyć) bez mojej pomocy.. Odpowiedzi dom1234567891 rozwiązane zadanie dom123456789.Opisz ukazany pokój.. 2 Opisz co przedstawia miedzioryt .. Wyjaśnij, kim są postacie przedstawione na ilustracji.Treść zadania.. Zadanie jest zamknięte.. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do danych przedstawionych na wykresie.. Wypowiedzenia, w których nie ma orzeczeń, na przykład: nazywamy .. Janusz Gracz dzielimy na: • strzelił gola?. Zadanie.. Skorzystaj ze wskazówek..

odtwarzanie wypowiedzi postaci (na podstawie Hello, I'mAlvin.

Jeden a nich stoi i przytula klęczącego przed nim drugiego mężczyznę przepasanego tkaniną.. Bliżej języka (otworzyć) szerzej?. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.. Ułóż zdanie z wybraną parą.Opisz ułożenie przedmiotów przedstawionych na ilustracji.. Question from @Str90cw1look - Szkoła podstawowa - PolskiUzupełnij zdanie.. Ze względu na cel wypowiedzi zdania.. Zastosuj odpowiedni tryb czasownika.. Uzupełnij Tabelki.. Zastosuj jedno zdanie pojedyncze i jedno wypowiedzenie zlozone oraz trzy rownowazniki zdan w tym jedno wykrzyknienieZapisz wypowiedzi lub myśli postaci przedstawionych na ilustracji.. Jedno z nich jest niepotrzebne.. pokój ó : o cło Ø : e; ł : l wskazać z : ź dowozić o : ó; z' : z szalony o : e; n : n' droga o : ó; g : ż mucha ch : sz Podkreśl wyrazy pochodne utworzone od wyrażeń przyimkowych.. -Papużki faliste są niewielkie .. Apokryf Na ilustracji jest witraż przedstawiający dwóch mężczyzn.. Elementy retorykiklasa II.. - głośne czytanie wypowiedzi dzieci z różnych krajów europejskich, ustalenia z jakich krajów pochodzą dzieci i jakie noszą imiona, wypowiedzi na temat ich marzeń, pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat marzeń, próba ustalenia czy wszystkie marzenia są możliwe do spełnienia; wielka litera w .Swobodnie wypowiada się na określony temat na podstawie tekstów kultury, ilustracji, zdjęć i własnych doświadczeń • • Opisuje historyjkę obrazkową z zachowaniem chronologii wydarzeń • • Słucha przekazywanych informacji i Czyta ze zrozumieniem informacje z wypowiedzi innych • • Słucha czytanego tekstu • • Uzupełnione wypowiedzi: A: Moim zdaniem wspólny prezent urodzinowy dla Tomka to był najlepszy pomysł.Zapisz wypowiedzi lub mysli postaci przedstawionych na ilustracji.. nuda - prać - smoczy - cień - każe - miedź - Nazwij rodzaj głosek, którymi różnią się podane pary wyrazów.. Praca z ilustracją a) Napisz, kogo przedstawia portret.. My .BHP na zajęciach.. władza sądownicza, wojsko, prawo, władca, urzędnik 3 W monarchii absolutnej skupia w swoich rękach , dowodzi i ustanawia , które-mu sam nie podlega.. B. Ilustracja przedstawia kamienne.. Ludzie zaczęli wznosić takie domostwa w epoce neolitu .. na pierwszej ilustracji zdanie pytające i zdanie oznajmujące na drugiej ilustracji zdanie oznajmujące i zdanie rozkazujące na trzeciej ilustracji zdanie oznajmujące i zdanie pytające Bliżej języka 11Uzupełnij wypowiedzi postaci.Od Podkreslonych Wyrazów utwórz Słowa, w których żwymieni sie na inną głoskę i które będą odpowiadać na podane pytania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt