Charakterystyka kryteria oceny cke

Pobierz

Recenzja filmowa; Opowiadanie.. Przedstawienie postaci (co najmniej dwie informacje) 0 - 1p.. Jeżeli uczeń łączy cechy różnych postaci, otrzymuje 0 punktów za kryterium Treść.. Poprawne nazwanie i opisanie cech charakteru (usposobienia, umysłowości) 0 - 1p.Tekst jest poprawny pod względem ortograficznym.. Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione.. Zgodność pracy z tematem 0 - 1p.. 3.2 dla tej wartości C dałoby wartość Isk = 5 9 V · · kHz · 43 nFKryteria oceny opisu sytuacji Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 6)* 1.. Opis wyglądu zewnętrznego (sposobu mówienia, poruszania się) 0 - 1p.. Uzasadnienie cech charakteru.. - 2 pkt.. Własna ocena bohatera poparta argumentacją.Kryteria oceniania odpowiedzi 2 Obszar standardów Opis wymagań Tworzenie informacji Pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu Temat 1: Rozważania o życiu i śmierci - opisz na podstawie analizy i interpretacji fragmentów Nowej ziemi (Nowaj ziamli) Jakuba Kołasa: Na rzeczce (Na reczcy)Zeszłoroczna maturzystka ze zdiagnozowaną dyskalkulią próbowała uzyskać z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie kryteria oceniania prac.. Opis wydarzenia głównego 0 - 1p.. Twórcze wykorzystanie zebranego materiału charakteryzującego postać wypowiedzi narratora wypowiedzi innych bohaterów, myśli charakteryzowanego, cytaty..

KROK 1Opis obrazu - kryteria oceny.

- 0 pkt.. Dowiedziała się przez telefon, że takie kryteria nie istnieją, a przy ocenianiu prac brany jest pod uwagę "pomysł na zadanie".Zeszłoroczna maturzystka ze zdiagnozowaną dyskalkulią próbowała uzyskać z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej kryteria oceniania pracDowiedziała się przez telefon, że takie kryteria nie istnieją, a przy ocenianiu prac brany jest pod uwagę "pomysł na zadanie"RPO wystąpił w tej sprawie do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która przedstawiła obszerną odpowiedź Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert (w zakresie każdej części) wynosi 100 punktów (przy założeniu, że 1% równa się 1 punkt)Kryteria oceniania odpowiedzi 3 3 p.. Przykładowe rozwiązanie Znaczenie sformułowania ryczeć jak lew - wypowiadać się/mówić donośnie, głośno, przerażająco.. Jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 pkt.KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 18 Pełna Uzasadnienie trafne, szerokieKryteria Punktacja I..

OPOWIADANIE - kryteria oceny; Opis dzieła sztuki.

List motywacyjny; Recenzja.. Realizacja tematu wypowiedzi 2 pkt Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.. Opis wyglądu zewnętrznego (sposobu mówienia, poruszania się) 0 - 1p.. Forma wypowiedzi niezgodna z formą wskazaną w poleceniu.. - za w pełni poprawny algorytm, w tym: za prawidłową organizację pętli sterującej - 1 p. za prawidłowe znalezienie wszystkich jedynek - 1 p. za prawidłowe sumowanie jedynek - 1 p.. Zgodność pracy z tematem 0 - 1p.. Rozwiązanie 1D, 2C, 3A Zadanie 4.. - 1 pkt.. 17 pkt.- celujący 16-15 pkt.- bardzo dobry 14- 13 pkt.- dobry 12- 9 pkt.- dostateczny 8- 6 pkt.- dopuszczający 5- 0 pkt.- niedostateczny KRYTERIA OCENY RECENZJI Kryteria oceny Punktacja TEMAT (0-6 pkt.). zilustrowane odpowiednimi przykładami ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów w funkcji argumentacyjnej.Zasady oceniania 1 pkt - odpowiedź poprawna, tj. poprawnie przyporządkowane wszystkie (trzy) wydarzenia.. Zastosowanie słownictwa nazywającego uczucia (co najmniej 3 przykłady) 0 - 1p.. Zastosowanie słownictwa opisującego zewnętrzne i wewnętrzne przejawy uczuć (co najmniej 3 przykłady) 0 - 1p.. Od czego zacząć pisanie rozprawki?. 0 pkt - odpowiedź niepoprawna, tj. co najmniej jedno wydarzenia niepoprawnie przyporządkowane, albo brak odpowiedzi.. Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu 1 pkt Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji: E.24 Numer zadania: 01 Kod arkusza: E.24-01-18.06_zo_zatw_CKE Lp..

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny R.1 Rezultat 1.

Rozpocznij .KRYTERIA OCENIANIA FORM WYPOWIEDZI PISEMNEJ CHARAKTERYSTYKA 1.. Zrozumienie tematu Odpowiedni dobór postaci; pełna zgodność z tematem; Trafność, celowość i bogactwo przykładów 0-1 0-1 2.Charakterystyczne cechy formy wypowiedzi Obecność istotnych cech charakterystyki -przedstawienie postaci -opis wygląduKryteria oceniania Dłuższa wypowiedź pisemna jest oceniana według następujących kryteriów: • treść - od 0 do 3 pkt • styl - od 0 do 1 pkt • język - od 0 do 1 pkt • ortografia - od 0 do 1 pkt • interpunkcja - od 0 do 1 pkt.Kryteria oceniania odpowiedzi - poziom rozszerzony 6 3.3 (0-2) Tworzenie informacji Sformułowanie i uzasadnienie wniosku (III.5) Przykłady poprawnych odpowiedzi: Zmniejszona o 5% wartość pojemności kondensatora C wynosi 0,95 · 45 nF = 43 nF, a powtórzenie obliczeń z zad.. - 0 pkt.. 4.0 punktów.. ALBO Nieuwzględnione co najmniej dwa elementy polecenia (inne niż forma).. (0-2) Wymaganie ogólne III.. TEMAT (0 - 9)* Zgodność pracy z tematem 0 - 1p.. 0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.. Stosowanie słownictwa dynamizującego akcję - np. nagle,KRYTERIA OCENY CHARAKTERYSTYKI.. Opis prawidłowego działania układu pracy dwóch silników z analizą stanu zestyków podczas kolejnych załączeń obwodu sterowania i obwodu głównegoSłowem wyjaśnienia: w stopniu realizacji kolejnych elementów zapisujemy jedną z trzech liter: T (tak), C (częściowo) i N (nie)..

Opis obrazu - kryteria oceny; Opis sytuacji i przeżyć; Podanie; Rozprawka.

Opis zdarzeń towarzyszących (co najmniej dwóch) 0 - 1p.. - 1 pkt.. b) Zasady oceniania 1 pkt - poprawne wskazanie związku frazeologicznego i wyjaśnienie go.x.. Przedstawienie postaci (co najmniej cztery informacje) 0 - 1p.. Wspierane przez Stwórz własną unikalną stronę internetową przy użyciu konfigurowalnych szablonów.. Tworzenie wypowiedzi.. W pracy krótszej od wyznaczonej objętości ocena kompozycji, stylu, języka, ortografii i interpunkcji pozo-staje na poziomie 0.. Sprawdzane tu jest m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe elementy .OPOWIADANIE TWÓRCZE - kryteria oceny 1.. Zgodność pracy z tematem 0 - 1p.. - za błędny algorytm albo brak odpowiedzi Zadanie 2. a) (0-2)CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Punktacja realizacja tematu, treść • zgodność z tematem • przedstawienie obu postaci • zestawienie wyglądu zewnętrznego bohaterów • nazwanie, opisanie i porównanie cech charakteru, osobowości, umysłu • uzasadnienie podanych cech Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług i statystyk.. Powierzchowna argumentacja; wypowiedzi brak wnikliwości.. Realizacja tematu wypowiedzi - 0-2p.. 2 bł.. 5.następujących elementów: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja.. To ogólnoszkolne oznaczenia, którymi się posługujemy.. Taki fragmencik oceniania kształtującego, który uczyniliśmy obowiązującym (jasna informacja o umiejętnościach, zamiast wieloznacznej oceny).Kryteria oceny opisu przeżyć wewnętrznych Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 6)* 1.. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.Historia poziom podstawowy - arkusz + kryteria oceniania arkusz dla osób niesłyszących - arkusz + kryteria oceniania poziom rozszerzony - arkusz + kryteria ocenianiaKryteria oceny charakterystyki postaci rzeczywistej Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 7)* 1.. Segmentacja tekstuKryteria oceny charakterystyki postaci literackiej Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 9)* 1. kryteria oceny ofert, wybÓr najkorzystniejszej oferty, uniewaŻnienie postĘpowania 1.. Tematy opowiadań; Opowiadanie - jak pisać?. 6.Zasady oceniania 1 pkt - poprawna odpowiedź.. RAZEM: 17 pkt.. Rozwinięcie tematu 0 - 2p.. 4 bł.. Przedstawienie postaci (co najmniej cztery informacje) 0 - 1p.. Poprawne nazwanie i opisanie cech charakteru (usposobienia .KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.. 1.Charakterystyka .. 0-1 (dopuszczalne 3 błędy) 0-3 bł.. 0-2 0 bł.. Nazywanie cech charakteru zgodnie z tekstem lub realiami.. Opis elementów tła i scenerii (co najmniej trzy przykłady) 0 - 1p..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt