Przykładowy opis bibliograficzny

Pobierz

Istnieje ponad 20 różnych form zapisu.. Oferujemy prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.W przypadku tłumaczeń stosujemy skróty: tłum.. Repetytorium maturzysty : język polski : krótkie streszczenia, problematyka utworów, wprowadzenia do epok.. Na kolejnych ekranach przedstawione zostały opisy bibliograficzne podstawowych typów publikacji, tj. zarówno elementy wchodzące w skład opisu, jak również przykłady stosowanych opisów bibliograficznych.stosowa ć w Bibliografii, przy czym poszczególne zapisy bibliograficzne nale ży uporz ądkowa ć alfabetycznie według tytułu.. S T Y L A P A (A M E R I C A N P S Y C H O L O G I C A L A S S O C I A T I O N) jest to zestaw reguł opracowanych by ułatwić rozumienie piśmiennictwa z nauk społecznych zawartych w podręczniku Publication Manual of the American Psychological Association.. Kraków, AWF Opis bibliograficzny książki (więcej niż trzech autorów) Weiler J. H. H., Belg I., Peterson B. ), (2003), Integrating in an Expanding European Union.Opis bibliograficzny podstawowych typów publikacji.. Szczególnie jeśli ostatni raz mieliśmy styczność z tworzeniem opisu bibliograficznego w szkole średniej.. Na potrzeby tego artykułu przygotowałem opis bibliograficzny w stylu APA, który możesz wykorzystać jako wzór oraz narzędzie do tworzenia opisów .Opis bibliograficzny jest opracowany na oddzielnym dokumencie (broszura, książka, mapa geograficzna, numer czasopisma) lub w dowolnej części publikacji (artykuł z czasopisma, sekcja książki)..

Przykładowe opisy ...Styl bibliograficzny APA.

ISBN został wprowadzony w nowej normie zdaje się że w 2005 r. Bibliotekarze używają owego numeru w opisie bibliograficznym, ale podawanie go w wyborze literatury [trudno bibliografią nazwać kilka pozycji dot.. J.jest odpowiednia norma, która powinna być do wglądu w każdej bibliotece, a przynajmniej w bibliotece pedagogicznej na pewno: PN-N-01152-13:2000 Opis bibliograficzny - Dokumenty elektroniczne.. Szanowni Państwo!. Opis bibliograficzny fragmentu książki Autor, Tytuł, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się fragment.. Kłopotu nastręcza mi ostatnio cytowanie publikacji elektronicznych, a konkretniej tworzenie ich opisu bibliograficznego.. Podstawowe dane pobiera się z głównej strony .Przykład opisu bibliograficznego książki, gdy jest więcej niż trzech autorów Sabak, Agnieszka [i in.].. Istnieje kilka rodzajów opisów bibliograficznych (BO) opublikowanych dokumentów, w zależności od opisywanego obiektu.przykładowy opis bibliograficzny przykładowy opis bibliograficzny.. Książka: [1].. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Styl ten powstał w latach 80 i od tego czasu stanowi jeden .• OPIS BIBLIOGRAFICZNY - to uporządkowany zespół danych o książce (artykule), służący do jej identyfikacji..

Zasady sporządzania przypisów bibliograficznych ustala norma PN-ISO 690:2012.

(przekłady z języka obcego na język obcy) Gilles Deleuze, Desert Islands and Other Texts , trans.. Autor w opisie bibliograficznym - Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby.Czas czytania: 2 minut Sporządzenie opisu bibliograficznego do pracy magisterskiej lub licencjackiej, może stanowić wyzwanie.. Opis bibliograficzny na liście wykorzystanych publikacji (tzn. w części pracy zatytułowanej "bibliografia") będzie wyglądał bardzo podobnie.. Przywoływanie pracy za innym autorem Nale ży unika ć cytowania po średniego .Do tworzenia przypisów bibliograficznych prosimy zastosować tzw. system harwardzki, czyli odesłanie do określonej pozycji z bibliografii załącznikowej poprzez umieszczenie w tekście obok danej informacji lub cytatu tylko nazwiska autora publikacji i roku jej wydania w nawiasie okrgłym, np.(Nowak, 2012).. Przykład: Michałowska Teresa, Średniowiecze, Warszawa 1995, s. 23-142.. PRZYPISY.. Tu dowiesz się jak i gdzie zebrać bibliografię do pracy.. Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia.. Bibliografia stanowi wykaz dokumentów (książek, artykułów, publikacji elektronicznych itp.) cytowanych lub wykorzystywanych przez autora najczęściej pracy naukowej lub popularnonaukowej, które zostały uporządkowane alfabetycznie.Opis podręcznika do języka polskiego Anita Gis klasa 3 podręcznik do klasy 3 Pierwszy rozdział podręcznika Zrozumieć Słowo 3..

Podstawowe dane pobiera się z głównej strony ...- Opis bibliograficzny - bibliografia końcowa.

(przekłady na język polski) M. Heidegger, Bycie i czas, tłum.. Posted 18 maja 2012 29 czerwca 2016 Anna.. ZASADY SZCZEGÓŁOWE TWORZENIA PRZYPISÓWDunikowski X., Tchnienie W: Polskie życie artystyczne przełomu XIX/XX w., 1987, ISBN 83-83-5325-16-4 Przykładowy opis bibliograficzny obrazu zamieszczonego w czasopiśmie: Matisse H., Portret kobiety, "Plastyka" 1991, nr 3, s. 6 Przykładowa bibliografia załącznikowa maturzysty: Jan Iksiński 4 TM4 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Temat .Gdy chcemy zamienić opis bibliograficzny na przypis, podajemy nie ogólną liczbę stron czy kart w przytaczanym dokumencie, lecz stronę, na której znajdowała się informacja.. Co do wydawnictwa to też są zdania podzielone.Zasady sporządzania przypisów i bibliografii.. Do tego celu stosuje się następującą terminologię: tamże (łac. ibidem), gdy autor odnosi się do dzieła wymienionego bezpośrednio w poprzedzającym go przypisie,Nie sprzed stu lat.. Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia.. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji.. Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia..

OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ (POD REDAKCJĄ)Opis bibliograficzny gazet i czasopism.

Kowalski J., Nowak B., Przykładowy tytu .Ponadto ważne jest, aby opis bibliograficzny, przytaczany w pracy po raz pierwszy, był pełny, natomiast w dalszej części - skrócony.. Czy mogliby Państwo pomóc mi stworzyć taki opis dla artykułu, do którego link zamieszczam poniżej?bibliograficznego.. Inne, jak: podtytuł, numer rocznika, miejsce wydania i wydawcy, to elementy fakultatywne.IV.. W Polsce obowiązuje Polska Norma Bibliograficzna, ukazująca pełny opis bibliograficzny - zalecany do katalogowania przez instytucje druków zwartych (książek) i ciągłych (czasopism, serii zeszytów naukowych itp.) oraz elektronicznych.Opis bibliograficzny - charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument.. Stosowane normy Zasady sporządzania przypisów i bibliografii są znormalizowane.. Treść została zweryfikowana i sprawdzona.. Kilka przykładów jak zbudować poprawny przypis do pracy licencjackiej lub magisterskiej: 1.. Dla książek zaleca się podawać numer ISBN i zakres stron, na których znajdują się wykorzystane informacje.Przykładowe przypisy w pracy licencjackiej.. Przykład: Badania wskazuj ą, i ż .. (Lewandowski, 2009a, 2009b; Nowak & Kowalski, 2005a, 2005b, w druku).. Postawa ciała a wybrane cechy morfologiczne i funkcjonalne u dzieci w wieku 8-15 lat.. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji.. Informacja i dokumentacja.Opis bibliograficzny - charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument.. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji.. Opis bibliograficzny to wzór, według którego powinno opisywać się książki, publikacje, fragmenty dzieł, filmy, ryciny i inne elementy prezentacji maturalnej.. Na stronie tematy, spisy treści, plany prac.. Opis bibliograficzny zasadniczy rejestracyjny zawiera główne cechy wydawnicze, zawarte w tytulaturze.. Elementami głównymi opisów bibliograficznych wydawnictw ciągłych są: tytuł, rok wydania oraz oznaczenie numeru bądź zeszytu.. danego tematu], jest troszkę nadęte.. Kraków 2010.. Określają je normy: •PN-ISO 690 z lipca 2002 roku (dla książek i czasopism) • PN-ISO-2 :1999 (dla dokumentów elektronicznych).Opis bibliograficzny wykorzystanych źródeł powinien być możliwie najpełniejszy, tak aby każdy mógł zidentyfikować i odnaleźć każdą z pozycji źródłowych.. Powołanie na wydawnictwo zwarte (monografia) Elementy i ich kolejność (niektóre elementy nie zawsze występują):Opis bibliograficzny - charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument.. Opis bibliograficzny zasadniczy (rejestracyjny) zawiera główne cechy wydawnicze, zawarte w tytulaturze.Poradnik - jak wybrać źródła i skompletować literaturę do pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej lub innej pracy dyplomowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt