Pojęcia i zasady podstawowe mechaniki

Pobierz

Zasady statyki - Aksjomaty 3.. Zasada zachowania momentu pędu Omówienie zasady zachowania momentu pędu z przykładami.. Prawo Hooke'a, próba statyczna rozciągania metali, próba udarności.. • Zasada pierwsza (zasada równoległoboku) Dowolne dwie siły P r 1 i P r 2Mechanika klasyczna - dział mechaniki opisujący ruch ciał (), wpływ oddziaływań na ruch ciał oraz badanie równowagi ciał materialnych ().Mechanika klasyczna oparta jest na prawach ruchu (zasadach dynamiki) sformułowanych przez Isaaca Newtona, dlatego też jest ona nazywana "mechaniką Newtona" ().Mechanika klasyczna wyjaśnia poprawnie zachowanie się większości ciał w .Omówienie zasady zachowania energii mechanicznej oraz pojęcia układu odosobnionego.. 2.1.3.Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów / Andrzej Flaga.. Prawa Newtona § 2.. W skrypcie z zakresu statyki omówiono podstawowe prawa i zasady, zagadnienia redukcji i warunków równowagi ciał stałych.. Prawa te odnoszące się do punktu materialnego poruszającego się pod działaniem siły mają postać: I prawo.. Jakie możemy wyróżnić typy więzów?. REKLAMA Pierwsza zasada mówi, że jeśli wypadkowa siła działająca na ciało jest równa zero to ciało to spoczywa lub porusza się z zerowym przyspieszeniem (ruch jednostajny prostoliniowy).. Zgodnie z definicją zbiór funkcji opisuje rzeczywistyruch układu i stanowi rozwiązanie problemu.1.Zasada równoległoboku ‐dowolne dwie siły i przyłożone do jednego punktu O mo ż na zast ą pi ć jedn ą si łą , przy ł o ż on ą do tego ż punktu i b ę d ą c ą wektorem, którego miar ą jest przek ą tna równoleg ł oboku zbudowanego naPojęcia podstawowe i definicje wytrzymałości materiałów, odkształcenia sprężyste i plastyczne..

Pojęcia i zasady podstawowe mechaniki § 1.

podstawowe zasady badań modelowych, elastooptyczna metoda analizy stanu naprężenia i .. II prawo.Natomiast zasady i prawa rządzące w mechanice są to prawa naturalne, które nie zostały wymyślone przez człowieka, a jedynie przez niego zbadane i opisane.. Płaski układ sił 10.. Zastosowanie metody różnic skończonych do rozwiązywania zagadnień mechaniki ciał odkształcalnych.. Płaski zbieżny układ sił.Rozdział I.. Określenie położenia punktu i ciała materialnego w przestrzeni — stopnie swobody 1.3.. Zależności kątowe (przydatna trygonometria) 5.. Funkcje liniowe i kwadratowe w mechanice 6.. Galileuszowe prawo względności (zwane takżemechaniczna regularność względności lub podstawa mechaniki klasycznej).. Więzy i ich reakcje 2.. Podstawy rachunku wektorowego 8.. Równanie energii dla ciągłych .. Więzy i ich reakcje Rozdział II.. Siły zbieżne o liniach działania leżących w jednej płaszczyźnie § 1.. Układy prętowe statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne, naprężenia montażowe i termiczne, zasada superpozycji.. Wprowadzenie — pojęcia podstawowe i podział mechaniki 1.2.. ( pola potencjalne , pola sił , twierdzenie o wirale, potencjały skalarne sił itp ) Prawa zachowania w mechanice klasycznej Praca,energia.pdfPODSTAWOWE POJĘCIA MECHANIKI I ZASADY STATYKI 3.4.. Podstawowymi równaniami mechaniki są: równanie Newtona, równania Lagrange'a, równania Hamiltona, równanie Jacobiego-Hamiltona ..

Pojęcia podstawowe mechaniki.

Newton potrafił nadać mu sens matematyczny i przyczynowy,Podstawowe określenia i pojęcia mechaniki 2.. Jednostki masy i siły § 3.. Prawo Hooke'a.W1 Podstawowe pojęcia kinematyki ruchu ciała sztywnego.. Aksjomaty, zasady statyki.. Omów podstawowe zasady zachowania.. 2 1,2 W5 Zasady ruchu dla punktu materialnego.. Wprowadzenie 2.1.1.. Zdefiniuj moment siły względem punktu?. Działania na wektorach 9.. SPIS TREŚCI Zderzenie czołowePodstawowe pojęcia i twierdzenia mechaniki Lagrange'a są niezmiennicze względem tej grupy.. Istotą tej zasady jest to, że w podobnych warunkach procesy mechaniczne w każdym bezwładnościowym układzie odniesienia są całkowicie identyczne.. Zasady statyki Statyka jako dział mechaniki ogólnej wykorzystuje następujące zasady (aksjomaty), które wynikają z obserwacji otaczających nas zjawisk, których się nie udowadnia, a przyjmuje jako pewniki.. 2 1,2 W2 Ruch płaski ciała sztywnego.. Podstawowe jednostki i ich zależności 4.. Znajdowanie wypadkowej sił zbieżnych § 2.. Podać warunki równowagi dowolnego układu sił.. Równowaga płaskiego układu .Statyka i wytrzymałość materiałów - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.. 4 2,4 .. 2 1,2 W4 Dynamika punktu materialnego.. Równowaga płaskiego i przestrzennego układu sił zbieżnych..

Podstawy mechaniki.

Scharakteryzować podstawowe zagadnienia dynamiki.. Punkt materialny, na który nie działa żadna siła, pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym po linii prostej.. Definicja punktu materialnego i ciała doskonale sztywnego.. Prawa ruchu Newtona To właśnie tych 5 praw rozpocznie kurs prolog do mechaniki.Podstawowe pojęcia Podstawowymi prawami mechaniki są zasada zachowania energii, zasada zachowania pędu i zasada zachowania momentu pędu .. Sformułować prawa zmiany pędu, krętu i energii kinetycznej dla różnych modeli ciała.. Przypomnienie podstawowych pojęć i praw dotyczących mechaniki cząstki (punktu materialnego).. Ten szczególny dział fizyki, czyli statyka opiera się na naturalnych prawach ruchu, które opisał Pan Isaac Newton.. 1.Opis ruchu: układy odniesienia i współrzędnych, wektor położenie (wodzący) cząstki, wektory prędkości i przyspieszenia.. Zasady statyki § 4.. Co rozumiemy przez więzy?. Układ mechaniczny Lagrange'a określają : rozmaitość (przestrzeń konfiguracyjna ) oraz funkcja na wiązce stycznej do tej rozmaitości ( funkcja Lagrange'a )A.. Podstawą, na której opiera się mechanika są prawa sformułowane przez Newtona.. 2 1,2 W3 Płaski i przestrzenny układ sił zbieżnych.. Ruch środka masy - uśredniony ogólny translacyjny ruch układu 85 .. Pojęcia podstawowe i prawa termodynamiki 185 6.6.2. ..

Przedmioty podstawowe 1.

Siła działająca na ciało sztywne.. 2.Zasady dynamiki Newtona: 1.. Negatywna treść jaką niesie samo przyjęcie zasady nieoznaczoności nie prowadzi do nowej mechaniki .NOTATKA NR 1 - "Praca, moc energia w mechanice klasycznej" Podstawowe pojęcia i wzory związane pracą , energią w mechanice klasycznej.. 2 1,2 W6 Dynamika układu punktów materialnych.. Wniosek taki wynika z zasady nieoznaczoności Heisenberga, przy czym odrzucając podstawowe pojęcia mechaniki klasycznej nie da się zbudować nowej teorii.. Siła wypadkowa jest to wektorowa suma sił działających na ciało.A.. - Wydanie I. Przemieszczenia, odkształcenia, naprężenia: pojęcia, jednostki, proste .W1 Podstawowe pojęcia i zasady statyki.. Statyka 2.1.. Liczba Poissona.Tego typu pojęcie, dobrze znane w mechanice klasycznej, tutaj traci swój sens.. 2 1,2 W7 Kolokwium 1 0,6 .. obejmującą podstawy mechaniki, w tym wiedzę potrzebną doWYKŁADY: Pojęcia podstawowe, aksjomaty, twierdzenie o prostych układach sił.. Z zakresu wytrzymałości rozważono pojęcia dotyczące ciał .I MECHANIKA OGÓLNA Wykaz oznaczeń 1.. 2 1,2 W2 Podstawowe pojęcia z rachunku wektorowego.. Przestrzenny układ sił 11.Podstawowymi prawami w dynamice klasycznej są zasady dynamiki Newtona.. 4 2,4 W4 Podstawy redukcji układu sił, a w tym: moment siły względem punktu i osi, siły równoległe, para sił i jej moment .Jego podstawowe zasady opisano poniżej.. Zasada dynamiki, pojęcie inercjalnego układu odniesienia, 2.- podstawowe pojęcia i zasady mechaniki, - siły zbieżne na płaszczyźnie, - wypadkową dwóch sił, - metodę wieloboku sznurowego, - vwyznaczanie sił w prętach kratownic płaskich, - vpary sił działające w różnych płaszczyznach, - vprzestrzenny układ sił równoległych, - vrównanie ruchu punktu, - vprędkość i przyspieszenie punktu,wewnętrzne, naprężenia, odkształcenia, prawo Hooke'a, warunki wytrzymałościowe, naprężenia dopuszczalne, moment siły, określić sposób obliczania wytrzymałości części maszyn, wykonać obliczenia wytrzymałościowe na rozciąganie i ściskanie, ścinanie i na docisk, skręcanie, zginanie oraz złożonych przypadków wytrzymałościowych,Wprowadzenie pojęcia siły jako podstawy nie tylko mechaniki, ale przez nią i całej fizyki jest jednym z najważniejszych osiągnięć Newtona.. Pomiary twardości metali.. Statyka i wytrzymałość materiałów.. Jego poprzednicy i współcześni starali się raczej wyelimi­nować pojęcie siły jako zbyt antropomorficzne.. Moment siły względem punktu, osi, zmiana bieguna momentu.. Podstawy Metody Elementów Skończonych w .Podstawowe pojęcia i zasady mechaniki.. Wszystkie zjawiska w mechanice opisuje się z uwzględnieniem układu odniesienia.7 Podstawy fizyki teoretycznej - Mechanika klasyczna Zasada najmniejszego działania (elementy rachunku wariacyjnego) Rozważmy układ o p stopniach swobody..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt